18
dec

NIP in gesprek met Akwa over ROM-gegevens vrijgevestigden

Het NIP vindt het belangrijk dat ook vrijgevestigden ROM-data op privacybestendige wijze kunnen aanleveren.

Het NIP richtte samen met de LVVP en NVvP in 2016 voor dit doel al de Stichting vrijgevestigden ROMmen (SVR) op. Met de oprichting van Akwa is afgesproken dat daarmee ook de contracten en infrastructuur van SVR en ondersteuning van vrijgevestigden werden overgenomen. We zijn hierover druk in overleg geweest met Akwa GGZ.

Het verzamelen van uitkomstmetingen voor kwaliteitsverbetering door Akwa moet zorgvuldig gebeuren. Akwa heeft een werkproces ingericht waarbij dataverzameling van uitkomstgegevens binnen de kaders van de privacywetgeving plaatsvindt. Akwa ondersteunt zorgprofessionals zo in een veilige en verantwoorde meting en dataverzameling.

 

Verantwoorde aanlevering

Daarnaast hebben we opnieuw benadrukt dat Akwa een werkwijze hanteert waarbij uitsluitend gegevens worden gebruikt voor leren en verbeteren van zorg waar de cliënt uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. De voorgestelde werkwijze doet recht aan de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens over de gegevens aanlevering aan SBG (Akwa GGZ: AP geeft helderheid: ROM-data zijn persoonsgegevens – 16 december 2019).

Het NIP onderschrijft de conclusie van Akwa dat hiermee eindelijk duidelijkheid is verkregen waarmee een verantwoorde aanlevering binnen de privacywetgeving wel goed mogelijk is.

Akwa zal in de loop van 2020 de aanlevering van ROM gegevens volgens de nieuwe werkwijze weer geleidelijk hervatten. We blijven u hierover informeren en ondersteunen.