12
mei

Richtlijn Stemmingsproblemen geactualiseerd

Na de eerste publicatie van de richtlijn Stemmingsproblemen in 2014 en de actualisatie in 2017 heeft nu op basis van feedback een herziening plaatsgevonden.
De richtlijn Stemmingsproblemen is nu geactualiseerd met onder andere nieuw (literatuur)onderzoek en nieuwe interventies. Op basis van de aanpassingen zijn ook de werkkaarten en informatie voor ouders van de richtlijn Stemmingsproblemen herzien.

Wat is er aangepast in de richtlijn?

  • Informatie over instrumenten en interventies is geactualiseerd.
  • Er wordt aandacht besteed aan de invloed van sociale media op stemmingsproblemen.
  • Het hoofdstuk over suïcidaliteit is geactualiseerd.
  • Informatie over multidisciplinair werken rond stemmingsproblemen is verder uitgewerkt.
  • Informatie over de rol van gemeenten is toegevoegd.

 

Over het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Het ontwikkelen en herzien van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van het NIP, de BPSW en de NVO, met steun van het Ministerie van VWS en het Nederlands Jeugdinstituut. Bij het ontwikkel- en herzieningstraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.