14
dec

Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen / verslavingsproblemen (KOPP/KOV) geactualiseerd

In de herziene richtlijn zijn onder andere de instrumenten en interventies geactualiseerd en wordt aandacht besteed aan multidisciplinair werken. Ook is de naam van de richtlijn verbreed naar kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KOV).

Na de eerste publicatie van de Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen in 2014 en de actualisatie in 2017 is er op basis van feedback een dynamische herziening uitgevoerd door het Trimbos instituut.

Op basis van de aanpassingen zijn door het programmateam Richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming, in samenwerking met de auteurs van de richtlijn, ook de werkkaarten en informatie voor ouders van de Richtlijn Kinderen van ouders met psychische problemen/verslavingsproblemen (KOPP/KOV) herzien.

Wat is er aangepast in de richtlijn?

  • Informatie over de interventies is geactualiseerd.
  • In de gegevens over de gevolgen van het opgroeien in een KOPP/KOV-gezin is meer ingegaan op de problemen ten gevolge van verslaving en persoonlijkheidsproblematiek bij de ouder(s).
  • De rol van de gemeenten (jeugdconsulenten) is beter belicht, met aandacht voor samenwerken met wijkteams en scholen, integrale benadering en wederkerigheid.
  • Er is informatie over aandacht voor diversiteit, (passend) onderwijs en werken met LVBjeugdigen toegevoegd.
  • Er is duidelijker aangegeven waarvoor de SIK gebruikt kan worden. De interventiekeuze in de SIK-lijst is eveneens geactualiseerd.

 

Over het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Het ontwikkelen en herzien van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van het NIP, de BPSW en de NVO, met steun van het Ministerie van VWS en het Nederlands Jeugdinstituut. Bij het ontwikkel- en herzieningstraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.