3
jan

Reflectietool helpt bij het versterken van de professionele identiteit

Het NIP biedt een handvat om psychologen in de spiegel te laten kijken van het eigen functioneren. Zo ontstaat er inzicht in sterke en te ontwikkelen punten. Voor vrijgevestigde psychologen bestaat er sinds 2012 een visitatiemodel en in 2019 is dat model geschikt gemaakt voor de gehandicaptenzorg en psychologen in de ouderenzorg. Voor de gehandicaptenzorg werkt het NIP samen met de NVO.

De kwaliteitskaders voor de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg staan in het teken van leren en verbeteren. Met deze reflectietool kunt u daar individueel en samen met uw vakgroep invulling aan geven.

Hoe ziet de reflectietool er uit?

Het individuele traject bestaat uit een zelfevaluatie en een gesprek met peers en (voor de vrijgevestigde psychologen) met een visiteur. Voor vakgroepen van psychologen/gedragsdeskundigen is er in vervolg op de individuele reflectie een teamontwikkelmeter beschikbaar. Die bestaat uit een zelfevaluatie over de teamsamenwerking en een gesprek in het team of de vakgroep.

Voor beide werkvelden loopt einde 2019 een pilot. Voor beide pilots hebben we al voldoende deelnemers. Begin 2020, na evaluatie van de pilot, is het instrument beschikbaar als een nieuw product van het NIP voor leden en niet-leden. Zie voor meer informatie de factsheet voor de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar visitatie@psynip.nl.

 

Met dit aanbod geeft het NIP invulling aan haar missie als beroepsvereniging om de kwaliteit van het vak en het goed functioneren van de leden in hun professionele beroepsuitoefening te bewaken en bevorderen. Visitatie ofwel intercollegiale toetsing of reflectie is een heel concrete en directe manier om de professionele identiteit te versterken.