16
feb

Reactie op screeningsinstrument Raven’s 2 voor logopedisten

Uitgever Pearson heeft bij het uitbrengen van de Raven’s 2 screeningstest een publicatie uitgegeven over het screenen op algemeen intelligentieniveau door logopedisten. In deze publicatie stond onder andere dat logopedisten in 25-45 minuten een Ravens’2 screening konden afnemen om een indruk te krijgen van het IQ, waarbij verwijzen naar een psycholoog of gespecialiseerd centrum voor intelligente onderzoek niet altijd meer nodig zou zijn. Voor het goed en kundig afnemen en interpreteren van een IQ test is psychologische kennis essentieel.

Verschillende leden van het NIP en de NVO hebben dan ook over de publicatie van Pearson aan de bel getrokken. Kwaliteit staat hoog bij ons in het vandaal en daarom hebben wij samen met de NVO de zorgen van onze leden overgebracht naar Pearson, waarna de uitgever van de Ravens’ 2, een tweetal aanpassingen heeft gedaan:

  1. Pearson verwijdert de publicatie
  2. In het scorerapport is een waarschuwing gezet. Deze waarschuwing geeft aan dat de Raven’s 2 een screening biedt op basis waarvan kan worden bepaald of er uitgebreider getest moet worden.

Wanneer een cliënt op de Raven’s 2 een afwijkend geschaalde score behaalt, dan moet een uitgebreider onderzoek plaatsvinden door een psycholoog of orthopedagoog. . De scores op de Raven’s 2 zijn dus niet bedoeld als vervanging voor scores die worden verkregen op basis van een uitgebreidere meting van het algemeen cognitief vermogen.

 

Conclusie

Wij zijn samen met de NVO blij dat Pearson deze aanpassingen heeft gedaan. Wij zijn wel nog van mening dat de suggestie dat het om een volwaardige IQ test gaat, nog te veel wordt gewekt in de manier waarop Pearson nu communiceert. Onder andere het gebruik maken van een geschaalde score met een gemiddelde van 100 doet al snel denken aan een IQ score. Voor nu zien we echter af van verdere stappen.

 

Meer weten?