21
okt

Reactie op artikel over EMDR in de Volkskrant

Het NIP is eerder deze maand voor een artikel over EMDR in de Volkskrant om een reactie gevraagd. Onze reactie is geplaatst, echter ingekort. Voor de duidelijkheid delen we graag onze volledige reactie die tegelijkertijd ons standpunt is.

Op zaterdag 10 oktober verscheen er een artikel in de Volkskrant met de titel ‘Misstanden EMDR – Twee dagen les, geen toetsing en je kan complexe trauma’s behandelen‘. De Volkskrant leidt het artikel als volgt in: ‘EMDR is een bewezen traumatherapie, maar ook onvoldoende opgeleide therapeuten en beunhazen mogen zich behandelaar noemen. Getraumatiseerde patiënten kunnen daar de dupe van zijn, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.’

Het NIP is voor dit artikel benaderd, specifiek om een reactie over de opleiding van Peter Baldé (ACT-EMDR Centrum Nederland). Onze volledige reactie die tegelijkertijd ons standpunt is:

Het klopt inderdaad dat enkele opleidingen van het ACT-EMDR Centrum Nederland door het NIP voor enkele NIP-registers geaccrediteerd worden. Bij hun scholing telt een deel van de punten mee voor het postacademisch opleidingstraject K&J en A&G, en een deel voor herregistratie van K&J, A&G en ELP. Het zijn echter geen basisopleidingen tot EMDR-therapeut.

 

Achtergrondinformatie

Het NIP accrediteert scholing die kan meetellen voor een (her)registratieregeling van een NIP-register. Hiervoor bestaat er per register een accreditatiereglement. Een NIP accreditatie zegt vooral iets over of het bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering van de professional. Hiermee geeft het NIP aan dat de opleiding meetelt in de herregistratie van de NIP registers ELP, K&J, A&O en A&G.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt o.a. gekeken naar toelatingseisen, leerdoelen, de wijze van toetsen, kwalificaties van docenten en het proces van inschrijven en accrediteren. De geaccrediteerde scholingen hebben betrekking op bij- en nascholing voor een specifiek register en zijn aanvullend op een reeds bestaande registratie (BIG GZ of Registerpsycholoog NIP).

Wat betreft de vakbekwaamheidseisen voor toepassen van EMDR in behandeling hanteren we de algemene eisen rondom vakbekwaamheid, zoals een 4+2 opleiding voor het zelfstandig werken met cliënten. Zo geldt er in de ggz een BIG registratie voor GZ psychologen en in de jeugdhulp een BIG of SKJ registratie. Iemand die alleen een cursus EMDR heeft gevolgd zonder aan de andere eisen te voldoen kan dus niet zelfstandig EMDR aanbieden.