13
aug

Psychologische expertise gebundeld voor de Onderwijsraad

Het NIP leverde input aan de Onderwijsraad voor het advies over Onderwijstijd, onder andere door toe te lichten welke rol psychologen vanuit verschillende expertises kunnen vervullen. 

De Onderwijsraad, de organisatie die de regering en de Eerste en Tweede kamer adviseert over onderwijsbeleid en -wetgeving, werkt aan een advies over Onderwijstijd. Hierin draait het onder andere om werkdruk en burn-out bij leraren en goed onderwijs aan leerlingen in het primair onderwijs. Het NIP heeft input geleverd bij dit advies via o.a. de whitepaper burn-out (pdf) en door toe te lichten welke rol psychologen vanuit verschillende expertises kunnen vervullen.

 

Rol psychologen

Psychologen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het verminderen van werkdruk en het bevorderen van goed onderwijs. Registerpsychologen NIP met een specialisatie in Arbeid & Gezondheid en/of Arbeid & Organisatie kunnen onder andere een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de organisatiecultuur, bevorderen van de vitaliteit en het verlagen van het ziekteverzuim op scholen.

En Schoolpsychologen kunnen een belangrijke rol spelen. Zij kunnen individuele leerlingen begeleiden, leraren coachen in hoe zij aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet kunnen komen, ondersteunen bij klassenmanagement en meedenken over een passend onderwijsaanbod.

Zij kunnen schoolteams helpen in het bevorderen van bevlogenheid en verminderen van werkeisen, zoals administratieve ballast. Ze kunnen meedenken over wat er minimaal genoteerd moet worden en met welk doel. Ook kunnen zij teams en leraren trainen in het constructief samenwerken en communiceren met ouders. Op deze manier dragen zij bij aan meer efficiëntie en kwaliteit in het onderwijs.

 

Bijdragen aan veerkrachtige samenleving

Dit initiatief past helemaal bij onze missie om breed vanuit de psychologie bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. Daarnaast draagt het ook bij aan het versterken van de zichtbaarheid en positionering van het NIP en de psychologie bij de politiek en de overheid.

 

Next Steps

Het advies van de Onderwijsraad verschijnt naar verwachting in december 2020.