16
dec

Praatplaat ‘Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat’

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terechtkomen. Informatie over het proces kan dan rust en vertrouwen bieden.

De tekeningen en vragen op de praatplaat geven een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen.

De praatplaat dient ter ondersteuning tijdens gesprekken tussen professionals, ouders en kinderen. Voor de verschillende professionals is het een handig hulpmiddel: in de gesprekken kunnen zij aan de hand van de praatplaat uitleggen wat hun specifieke rol is in het proces.

 

Een initiatief vanuit Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

In het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen (actielijn 5 Programma Zorg voor de Jeugd) is als doel gesteld de keten inzichtelijk te maken aan de hand van beeldmateriaal. Vanuit deze gedachte is de praatplaat ontwikkeld, samen met een vertegenwoordiging van kinderen en ouders en de partijen die actief zijn in de Jeugdbeschermingsketen.

 

Meer praatplaten in de maak

Met alle betrokken partijen wordt nu gewerkt aan aanvullende praatplaten. Elke afzonderlijke plaat geeft inzicht in de specifieke processen binnen Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, de Sociale Wijkteams, het AKJ en de Rechtspraak.

Deze praatplaten sluiten aan op de ‘basispraatplaat’. Zodra deze platen klaar zijn, worden deze ook verspreid.

 

Download de praatplaat

Zie ook het themadossier Zorg voor de jeugd
Voor de jeugd.nl