30
jan

Pittig debat over de GGZ in de Tweede Kamer

Staatssecretaris Blokhuis voerde op woensdag 29 januari een pittig debat over de ggz met een ongeduldige Kamer.

De Kamerleden waren geïrriteerd dat de staatssecretaris in de pers had gezegd dat er binnen vier weken een Plan van Aanpak moet liggen voor mensen met zware problematiek die te lang op een wachtlijst staan. De staatssecretaris wil daarbij hulp afdwingen van grote aanbieders en zorgverzekeraars. Dit verraste de Kamerleden die zich vervolgens afvroegen hoe dit dan moet gebeuren.

In het debat dat daarop plaatsvond heeft de staatssecretaris uitgesproken dat de markt faalt in specialistisch aanbod voor hoogcomplexe zorg. Voor cliënten die deze acute zorg nodig hebben moeten garanties komen dat hiervoor voldoende aanbod komt.

Verzekeraars en instellingen moeten hier binnen vier weken concrete afspraken met elkaar over maken, anders grijpt de staatssecretaris in. Daarnaast kondigde Blokhuis aan na de zomer te komen met een Visie zorglandschap GGZ.

Voorafgaande aan het debat had het NIP bij de commissie al gepleit voor meer vertrouwen in de professional en meer opleidingsplekken. Kamerlid Renkema (GroenLinks) ging hierop in en pleitte voor een kortere route voor zij-instromers en benoemde ook de EVC’s.

Monique Rook, directeur NIP, stelt in reactie op deze onderwerpen binnen het debat het volgende: “Het is heel positief dat het belang van EVC eindelijk in de politiek onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast is het goed dat er in het debat gepleit is voor een structurele uitbreiding van opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen. Niet voor niets hebben wij ons met succes tot het capaciteitsorgaan gewend met het verzoek om zo snel mogelijk met een tussentijdse raming te komen. Wij blijven de komende tijd scherp op de ontwikkelingen in de politiek als het gaat om opleiding en opleidingsplaatsen. Tegelijkertijd hanteren wij hoge standaarden als het gaat om de kwaliteit van diegenen die instromen in de ggz.” 

 

Bestuurlijk overleg

Later diezelfde dag vond het bestuurlijk overleg plaats met de ambtelijke top van VWS. Het NIP heeft hiervoor input geleverd in de nota Contouren voor een toekomstbestendige zorg (pdf). Zie ook: Het NIP geeft visie op de toekomst van de GGZ in politiek Den Haag (30 januari 2020).

 

Meer GGZ-nieuws

Staatssecretaris stuurt Kamerbrief over lerende cultuur in de GGZ

Staatssecretaris Blokhuis heeft een kamerbrief gestuurd over de lerende cultuur in de GGZ. In de brief is uiteengezet wat er op dit moment op dit vlak in de GGZ gebeurt, waar nog verbetering moet plaatsvinden en wat uiteindelijk het doel is. In de brief is specifiek ingegaan op lerende culturen in de behandelkamer, voor medewerkers, bij werkgevers, tussen instellingen en waarborgen op landelijk niveau. Ook is ingegaan op hoe de sector kan leren van incidenten en fouten.

 

Nieuwe verwijsafspraken voor de GGZ

Wanneer is een verwijzing nodig? Wie mag er verwijzen? En wat is de geldigheidsduur van een verwijzing? Een antwoord op deze en een grote hoeveelheid andere vragen omtrent verwijzingen vind je op een nieuw overzicht dat te vinden is op de overheidswebsite van (ont)Regel de Zorg. Dit overzicht vervangt of verduidelijkt de oude verwijsafspraken van 2017.