19
feb

Partnerschap psychologen en Veilig Thuis bij Afwegingskader Meldcode

Psychologen die het Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toepassen, kunnen nu gebruikmaken van een factsheet over de samenwerking met Veilig Thuis.

De nieuwe factsheet is een hulpmiddel bij het invulling geven aan de beoogde samenwerking. Zodat zowel psychologen als de medewerkers van Veilig Thuis daar goede invulling aan kunnen geven op basis van ieders rol en verantwoordelijkheid bij het toepassen van het Afwegingskader.

 

Kader voor zorgvuldige afweging

Psychologen zijn per 1 januari 2019 wettelijk verplicht om het Afwegingskader in de Meldcode te gebruiken. Het Afwegingskader houdt een aanscherping van de bestaande stappen 4 en 5 van de huidige Meldcode in.

Dit betekent dat psychologen een kader wordt geboden om een zorgvuldige afweging te kunnen maken of er sprake is van acute of zodanig structurele onveiligheid dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen. Ook in het geval dat de psycholoog van oordeel is dat hulp bieden of organiseren ook mogelijk is.

Het Afwegingskader houdt met nadruk echter geen meldplicht in voor de psycholoog. Psychologen zijn wettelijk verplicht om ook de overige stappen van de Meldcode te volgen.

De nieuwe factsheet is de opbrengst van een leertafel met professionals uit het cluster psychologen, (ortho)pedagogen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.