Vacature SiS Het Jonge Kind

Per direct gezocht: Een nieuwe student in de werkgroep Het Jonge Kind!

 

Werkgroep Het Jonge Kind zoekt nieuw studentlid! Iets voor jou?

Ben jij die psychologiestudent met interesse in het werkveld van de kinderpsychologie? Wil jij je medestudenten vertegenwoordigen onder professionals die met jonge kinderen werken? Durf je initiatief te nemen en mee te denken op niveau?

Lees dan gauw verder!

 

Werkgroep Het Jonge Kind

De werkgroep Het Jonge Kind is onderdeel van de sectie Jeugd van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Enkele jaren geleden heeft het bestuur van de sectie Jeugd het initiatief genomen tot de oprichting van de werkgroep Het Jonge Kind. Binnen universiteiten en andere werkvelden gebeurt veel op dit gebied. Bijvoorbeeld het onderwijs op de universiteit over HJK, Infant Mental Health (IMH) en de richtlijn slapen. Kijk voor meer informatie eens op de website van werkgroep het Jonge Kind.

 

Het doel van de werkgroep Het Jonge Kind is de informatieoverdracht te bevorderen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en begeleiding/behandeling van het jonge kind (leeftijd 0 tot 6). Daarnaast fungeert de werkgroep als een netwerk voor beroepsgenoten die werkzaam zijn op dit terrein en de positie van psychologen in dit zeer multidisciplinaire veld versterken. Ook organiseren wij jaarlijks een studieavond en studiedag. De werkgroep Het Jonge Kind werkt nauw samen met de Stichting Babywerk (www.babywerk.net) en de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health). Babywerk biedt een platform aan professionals die met hele jonge kinderen werken.

 

 

Student in Sectie

Als Student in Sectie (SiS’er) ben je de vertegenwoordiger van de psychologiestudenten in de werkgroep Het Jonge Kind. Je woont de vergaderingen van de sectie bij, die ongeveer eens per twee maanden plaatsvinden. Je denkt en vergadert mee over actuele ontwikkelingen binnen het werkveld, helpt bij het organiseren van activiteiten en komt op voor de belangen van de psychologiestudenten in dit werkveld. Je ben ook een vraagbaak voor leden van SPS-NIP en informeert studenten over opleidingsmogelijkheden, veranderingen in het werkveld en interessante congressen, lezingen of instanties die studenten kunnen bezoeken.

 

Wij zoeken:

Een gemotiveerde psychologiestudent, die:

 • Met enthousiasme deze functie op pakt.
 • Belangstelling heeft voor het specifieke werkveld (jonge kinderen van 0 tot 6 jaar)
 • Snel dingen op pikt, niet schroomt om initiatief te nemen en goed kan samenwerken.
 • Bereid is zich verder te verdiepen in het werkveld van de psychologie van het jonge kind.

 

Daarnaast:

 • Vind je het een uitdaging om met een kleine groep betrokken professionals te werken.
 • Ben je bereid gemiddeld 2 uur per week te besteden aan deze functie.
 • Ben je voor minimaal één tot maximaal drie jaar beschikbaar.

 

 

Wij bieden:

Als Student in Sectie krijg je de mogelijkheid om:

 • Organisatorische en bestuurservaring op te doen op beroepsniveau.
 • Veel te leren over het werkveld, opleidingsmogelijkheden en andere werkgerelateerde zaken op het gebied van jouw sectie.
 • Kennis te maken met het werkveld van de psychologie in het algemeen.
 • Op een informele wijze kennis te maken met psychologen uit de praktijk en zo een netwerk op te bouwen.
 • Deel te nemen aan verschillende activiteiten van de SPS waaronder de SiS-bijeenkomsten, waarbij je actieve studentleden ontmoet.

 

Heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Mijntje Lammen, netwerkcoördinator: netwerkcoordinator@spsnip.nl of bel 06-26512380 voor meer informatie.