Studentenwelzijn

SPS-NIP vindt het belangrijk dat het goed gaat met psychologiestudenten en studenten in het algemeen. Er wordt steeds meer bekend over een groei in het aantal burnouts en over hoge stress die studenten ervaren. Wij zijn er daarom altijd voor om het studentenwelzijn te verbeteren. In een recent onderzoek uitgevoerd door RIVM is helaas nog niet volledig duidelijk geworden wat de psychische gezondheidsklachten onder studenten zijn. Om deze reden wachten wij op een nieuw en groter onderzoek, waarin echt duidelijk in kaart wordt gebracht hoe het staat met de mentale gezondheid onder studenten. Hierna kunnen wij meedenken over het treffen van maatregelen.

We willen alle psychologiestudenten de ruimte bieden hun mening en ervaring te delen. Heb je op- of aanmerkingen over de stukken of wil je vanuit eigen ervaring iets delen? Mail ons dan via sps-nip@psynip.nl, we zullen zo snel mogelijk proberen met je in gesprek te gaan.

Let op: onze artikelen zijn onder andere gebaseerd op gesprekken die wij voeren met Nederlandse en internationale psychologiestudenten door heel Nederland. Het is daarmee niet altijd gebaseerd op gevalideerd onderzoek naar feiten en cijfers, echter benadrukt het juist het belang van dergelijk onderzoek.