GGZ/Klinisch psychologiestudenten

SPS-NIP vindt het belangrijk om zich uit te spreken over de GZ-opleiding, aangezien dit een beroepsperspectief is dat veel psychologiestudenten aanspreekt. Dit omvat verschillende onderdelen van de GZ-kwestie, uiteenlopend van het tekort aan opleidingsplaatsen voor de psychologiestudent tot aan de wachtlijsten voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Aansluiting Master-GGZ opleiding
In april 2019 zijn wij namens SPS-NIP met 4 psychologiestudenten het gesprek aangegaan met de Opleidingsraad van de FGzPt om mee te praten over de aansluiting tussen de universitaire master en de GZ-opleiding en hoe deze te verbeteren. Wij zijn van mening dat het onverantwoord is een enorm stuwmeer aan psychologiestudenten met een behaalde klinische masterdiploma te creëren, voor wie het lang niet allemaal mogelijk is door te stromen naar de GZ-opleiding. Dit stuwmeer zou moeten worden beperkt zodat de afgeleverde groep psychologiestudenten verantwoord is wat betreft de grootte. Om die reden hebben wij meegedacht over hoe de aansluiting tussen de Master en de GZ-opleiding zou kunnen worden verbeterd aan universiteiten. De input die is geleverd door de delegatie van SPS-NIP is meegenomen in het advies van de Opleidingsraad van de FGzPt en op 9 oktober uitgebracht. Tot uiterlijk 30 oktober mochten alle beroepsverenigingen hun aanbeveling geven. Na verwerking van de aanbevelingen zal in 2020 het definitieve advies over hoe de aansluiting master – GZ te verbeteren worden uitgebracht! Daarnaast hebben wij de studieverenigingen voor psychologie bijeen geroepen om samen met hen een brief te schrijven aan de Opleidingsraad van de FGzPt om het belang van de situatie te benadrukken. Samen met acht studieverenigingen hebben wij deze brief ondertekent en namens zowel hen als SPS-NIP overhandigt.

Bestuurlijk akkoord
Daarnaast zet het NIP zich al jaren in voor een lobby die ten goede van (klinische) psychologiestudenten komt. Dit resulteerde in het hoofdlijnenakkoord, ook wel het bestuurlijk akkoord genoemd. Eén van de positieve uitkomsten vanuit het hoofdlijnenakkoord is dat er meer opleidingsplekken voor psychologiestudenten aan GGZ-instellingen werden bewerkstelligd. Daarnaast is in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat er weer sprake zal zijn van een kostendekkende beschikbaarheidsbijdrage voor (vervolg)opleidingen in de GGZ. Dit betekent dat GGZ-instellingen en praktijken die gebruik maken van de beschikbaarheidsbijdrage voor het opleidingen van psychologiestudenten, geen eigen bijdrage meer mogen vragen vanaf 1 januari 2020.

We willen alle psychologiestudenten de ruimte bieden hun mening en ervaring te delen. Heb je op- of aanmerkingen over de stukken of wil je vanuit eigen ervaring iets delen? Mail ons dan via sps-nip@psynip.nl, we zullen zo snel mogelijk proberen met je in gesprek te gaan.

Let op: onze artikelen zijn onder andere gebaseerd op gesprekken die wij voeren met Nederlandse en internationale psychologiestudenten door heel Nederland. Het is daarmee niet altijd gebaseerd op gevalideerd onderzoek naar feiten en cijfers, echter benadrukt het juist het belang van dergelijk onderzoek.