Standpunten

Hieronder vind je de standpunten van SPS-NIP met betrekking tot verschillende onderwerpen. Door middel van het innemen van bepaalde standpunten over verschillende onderwerpen willen wij de belangen van (psychologie)studenten behartigen om zo positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Internationalisering
Als landelijke organisatie voeren we op zoveel mogelijk niveaus het gesprek over de internationalisering van onze opleiding. Bijna alle psychologiestudenten hebben te maken met dit onderwerp, daarom willen wij zoveel mogelijk informatie over dit onderwerp delen via deze pagina. We willen alle psychologiestudenten de ruimte bieden hun mening en ervaring te delen. Heb je op- of aanmerkingen over de stukken of wil je vanuit eigen ervaring iets delen? Mail ons dan via sps-nip@psynip.nl, we zullen zo snel mogelijk proberen met je in gesprek te gaan.

Let op: onze artikelen zijn gebaseerd op gesprekken die wij voeren met Nederlandse en internationale psychologiestudenten door heel Nederland. Het is daarmee niet gebaseerd op gevalideerd onderzoek naar feiten en cijfers, echter benadrukt het juist het belang van dergelijk onderzoek.

Misinterpretatie van de psychologie
Vanuit het perspectief als psycholoog in spé zien we steeds vaker dat psychologische onderzoeken verkeerd geïnterpreteerd worden. Begrippen worden (vaak) onjuist toegepast. Vermoedens van mensen raken verwikkeld met wetenschappelijk psychologisch onderzoek in de media. Om misverstanden te voorkomen reageren wij hier op door artikelen te schrijven. Misinterpretatie komt op verschillende vlakken terug.
Heb je op- of aanmerkingen over onze stukken of wil je vanuit eigen ervaring iets delen? Mail ons dan via sps-nip@psynip.nl, we zullen zo snel mogelijk proberen met je in gesprek te gaan.

Studentenwelzijn
SPS-NIP vindt het belangrijk dat het goed gaat met psychologiestudenten, maar ook met studenten in het algemeen. Dit welzijn bevat verschillende facetten. Onder deze noemer kun je lezen wat de standpunten zijn van SPS-NIP op verschillende problemen waar studenten tegenaan lopen, zoals stressklachten. Heb je op- of aanmerkingen over de stukken of wil je vanuit eigen ervaring iets delen? Mail ons dan via sps-nip@psynip.nl, we zullen zo snel mogelijk proberen met je in gesprek te gaan.

GZ-opleidingsplaatsen
SPS-NIP vindt het belangrijk om zich uit te spreken over de GZ-opleiding gezien dit een beroepsperspectief is dat veel psychologiestudenten aanspreekt. Dit omvat verschillende onderdelen van de GZ-kwestie, uiteenlopend van het tekort aan opleidingsplaatsen voor de psychologiestudent tot aan de wachtlijsten voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. In April 2019 gaan wij namens SPS-NIP in gesprek met de FGzPt om mee te praten over de aansluiting tussen de universitaire master en de GZ-opleiding en hoe deze te verbeteren. Heb je op- of aanmerkingen over de stukken of wil je vanuit eigen ervaring iets delen? Mail ons dan via sps-nip@psynip.nl, we zullen zo snel mogelijk proberen met je in gesprek te gaan.