Standpunten

Onder de subkoppen van deze pagina vind je de standpunten van SPS-NIP met betrekking tot verschillende onderwerpen. Door middel van het innemen van bepaalde standpunten over verschillende onderwerpen willen wij de belangen van (psychologie)studenten behartigen om zo positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Heb je op- of aanmerkingen over de stukken die wij plaatsen of wil je vanuit eigen ervaring iets delen? Mail ons dan via sps-nip@psynip.nl, we zullen zo snel mogelijk proberen met je in gesprek te gaan.