Taskforce Internationalisation

*English below*

De Taskforce Internationalisation (TFI) is een werkgroep opgezet door SPS-NIP in 2018 om zich meer internationaal te oriënteren. Deze werkgroep is speciaal voor de internationale studenten wie in Nederlands studeren. Het doel van de TFI is het verstrekken van informatie aan deze studenten over het psychologieveld  om zo een duidelijk beeld te krijgen van hun kansen en mogelijkheden als internationale (psychologie)student op de Nederlandse en internationale psychologie markt.

De TFI geeft internationale studenten (en afgestudeerden) in Nederland informatie en de nodige richting om hen te ondersteunen tijdens hun studie en om  met de brug slaan naar het werkveld. Internationale studenten in Nederland hebben niet dezelfde toegang tot de nodige informatie als de Nederlandse studenten psychologie hebben. Daarom is de TFI er om juist die informatie te verstrekken die mist, over te brengen hoe internationale studenten hun kansen kunnen benutten en hoe zij daarnaast een overzicht kunnen krijgen van hun mogelijkheden. De TFI is er ook om alle vragen van internationale studenten te beantwoorden en hen actief te helpen met het bewustzijn en begrip daarvan.

 

Er zijn een aantal redenen waarom de International Taskforce nodig is:

  • Niet-Nederlandssprekende studenten weten vaak niet waar ze informatie kunnen vinden over de opleidingen en wat daarin mogelijkheden zijn.
  • Niet-Nederlandssprekende studenten weten vaak niet welke masters er zijn en welke mogelijk zijn na een specifieke richting binnen een bachelor in Nederland.
  • Niet-Nederlandssprekende studenten weten vaak niet wat hun kansen zijn binnen de Nederlandse en net internationale werkveld van psychologie tijdens hun educatie.
  • Niet-Nederlandssprekende studenten weten vaak niet de carrièremogelijkheden na hun studie binnen het Nederlandse werkveld van de psychologie en wat zij met hun diploma kunnen op de internationale markt,

 

Taskforce Internationalisation SPS-NIP 2018

Hallo iedereen! Wij mogen ons de eerste TFI van SPS-NIP noemen. Wij zijn (van link naar recht op de foto) Gabriela, Jeyla, Michelle en Kiran. Gabriela heeft zich bij de TFI aangesloten om andere internationale studenten te helpen inzicht te geven in hun opties, zowel academisch als in het werkveld. Jeyla werd onderdeel van de TFI vanwege haar passie voor het onderwerp en haar doel  om internationale studenten te helpen. Ook Michelle had haar redenen om zich te voegen bij de TFI. Zij wil graag internationale studenten wegwijs maken hun studietijd en overgang naar het werkveld in hun tijd in Nederland. Als laatste, Kiran, wie zich aansloot om de combinatie te maken tussen haar passie voor academisch denken en psychologie, en haar doel om actief wat te kunnen betekenen voor de maatschappij! Iedereen van ons heeft dus het doel om de internationale studenten in Nederland te laten floreren en heb daarin actief te ondersteunen. Wil je hier niks van missen, like dan de internationale Facebook. Heb je vragen voor ons, stuur dan je e-mail naar taskforceinternationalisation@spsnip.nl.

 


 

The Taskforce Internationalisation (TFI) is a workgroup set up by SPS-NIP in 2018 to become more international oriented. This workgroup is especially for the international students who are studying in the Netherlands. The goal of the TFI is to provide those students with information about the field of psychology to give them a clear understanding about their opportunities and possibilities as an international (psychology) student in the Dutch and international psychology market.

The TFI provides international students (and graduates) in the Netherlands with information and direction needed to help them in their studies and with the next step to their work field. International students in the Netherlands do not seem to have the same access to information and opportunities as Dutch students do. Therefore, the TFI provides them with that information needed, how to chase those opportunities, creating a clear view of the chances and possibilities of every non-Dutch speaking student. The TFI is there to answer all questions international students in the Netherlands have, and they actively seek to help them in their understanding.

 

There are several reasons why a International Taskforce was urgent:

* International students do often not know where and how to find complete information about their education and opportunities.

* International students do often not know what types of masters are possible after a certain bachelor in the Netherlands.

* International students do often not know what their possibilities are in the Dutch and/or international work field of psychology during their education.

* International students do often not know what their career opportunities are in the Dutch field of psychology and what they can do with their diplomas in the international market.

 

Taskforce Internationalisation SPS-NIP 2018

Hai everyone! We are glad to be called the first TFI of SPS-NIP. We are (from left to right in de picture) Gabriela, Jeyla, Michelle, and Kiran. Gabriela joined the TFI to help people het clarity on the option available to them, academically and career wise. Jeyla joined as she has the passion dor the subject and a desire to help international students. Michelle is part of the TFI as she wants to help international students to navigate the waters here in the Netherlands. Lastly, Kiran joined the team as it enabled her to combine the passion for academics and psychology and my desire to serve as an active member of the society! Each and every one of us thus has the goal to make the student life of international students even more fruitful as it already is and we are actively willing to help them! Do you not want to miss a thing, like the international Facebook. Do you have any questions for us, you can always send an e-mail to taskforceinternationlisation@spsnip.nl.

Studenten-lidmaatschap

Studeer jij psychologie? Word dan nu lid van SPS-NIP. Het lidmaatschap biedt studenten talloze voordelen.
Word lid

Stage psychologie?

Als lid van SPS-NIP
heb je exclusief toegang
tot het volledige
stage overzicht met
misschien wel jouw
droomstage!

Meer weten?