Stedelijk Bestuur UvA

“The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.” – Carl Rogers

Dit collegejaar 2018/2019 bestaat ons Stedelijk Bestuur UvA uit Nicole van der Werf (voorzitter), Emo Brons (secretaris), Ludovic Maanders (penningmeester), Niklas Dupre (PR-extern) en Julia Vink (PR-intern). Het aantal psychologiestudenten lijkt elk jaar wel toe te nemen, evenals de opmerkingen over alle concurrentie en de zogenaamde lage baankansen. Het is dus belangrijk om naast het theoretische van de studie alvast verder te kijken naar de praktijk. Daarom willen wij studenten laten zien wat de mogelijkheden zijn in het werkveld en hen hiervoor vooral enthousiasmeren. Wat wil je later gaan doen? Hoe kun je je hiervoor ontwikkelen? Door middel van verschillende manieren van informatievoorziening willen wij studenten hierover duidelijkheid bieden. Het organiseren van bijvoorbeeld leuke en vernieuwde lezingen en workshops, die studenten kunnen helpen bij het maken van hun toekomstkeuzes, is voor ons hét doel!

Geïnteresseerd in onze activiteiten? Kijk dan op onze Facebook.