Stedelijk Bestuur Tilburg

 

“The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.” – Socrates

Dit collegejaar 2018/2019 bestaat ons Stedelijke Bestuur Tilburg uit Merle Toemen (voorzitter), Sophie Jansen (secretaris), Aukje Meesters (penningmeester), Amber Swinkels (pr-intern) en Nienke Top (pr-extern). Wij zijn een enthousiaste groep tweede-, derde-, én vierdejaars psychologie studenten die ontzettend veel zin hebben om ons komend jaar in te zetten voor de studenten in Tilburg. Dit gaan wij doen aan de hand van verschillende activiteiten, zoals lezingen, een workshop en carrièredag. Hiermee hopen wij de kloof tussen de theorie uit de collegezalen en de praktijk in het werkveld te dichten. Je kunt bij ons altijd terecht met vragen over je studie of over je toekomst als psycholoog.

Sinds 2016 wordt de voorheen Nederlandse bachelor psychologie op onze universiteit Tilburg University ook in het Engels aangeboden. Om deze reden zullen wij zowel Nederlandse als Engelse activiteiten gaan organiseren op onze universiteit!

Geïnteresseerd in onze activiteiten? Kijk dan op onze Facebook.