Stedelijk Bestuur Nijmegen

“Strength lies in differences, not similarities” – Stephen Covey

Dit collegejaar 2018/2019 bestaat het Stedelijke Bestuur Nijmegen uit Meghan Detrick (voorzitter),  Wieke Geels (secretaris), Romee Olde Keizer (penningmeester), Tim Bouman (pr-intern) en  Katharina Krug (pr-extern). Wij zitten allemaal in de laatste fase van onze bachelor en zijn ons aan het voorbereiden op onze masterkeuze. Dit jaar zullen wij ons best doen om een zo breed mogelijk scala aan activiteiten neer te zetten en daarmee aan de vraag van psychologiestudenten te voldoen. Ons grootste doel hierbij is de brug tussen het werkveld en de student kleiner te maken en studenten actief bezig te laten zijn met wat psychologie buiten de studie te bieden heeft. Daarmee hopen we interesse te wekken in velden binnen de psychologie waar minder vaak aandacht aan besteed wordt.

Omdat onze opleiding in een Nederlandstalige en een Engelse track wordt aangeboden en we ook internationale studenten van dienst willen zijn, zullen onze activiteiten vaak in het Engels aangeboden worden. We willen graag een laagdrempelige sfeer neerzetten, en daarom moedigen we iedereen aan om ideeen en tips met ons te delen! We zullen jullie regelmatig op de hoogte stellen van activiteiten en andere nuttige informatie over het werkveld psychologie, dus om bij te blijven is het aan te raden om ons te volgen op Facebook of je aan te melden voor de interesselijst.

 

Geïnteresseerd in onze activiteiten? Kijk dan op onze Facebook.