Stedelijk Bestuur Maastricht

Education is what survives when what has been learned has been forgotten.” – B.F. Skinner

Dit collegejaar 2017/2018 bestaat ons Stedelijke Bestuur Maastricht uit Marilien Marzolla (voorzitter), Mark Meessen (secretaris), Ilona de Brouwer (penningmeester), Daniek Lemmen (pr-intern) en  Roos Pijnenburg (pr-extern). We kijken er naar uit om er een leuk en interessant jaar van te maken. We zullen boeiende lezingen en andere activiteiten organiseren die anders zijn dan het standaard curriculum en gegeven worden door bijvoorbeeld psychologen uit het werkveld of ervaringsdeskundigen. Over het algemeen zijn vele onderwerpen uit de psychologie binnen onze interesses vertegenwoordigd, zoals neuropsychologie, ontwikkelingspsychologie maar ook forensische psychologie. We zijn 4 masterstudenten en 1 derdejaars psychologie student, die er heel veel zin in hebben!

Sinds 2015 wordt de voorheen Nederlandse bachelor psychologie op Maastricht University ook in het Engels aangeboden. Om de internationale studenten nu en in de toekomst ook welkom te kunnen heten op onze activiteiten zullen komend jaar het vrijwel alle activiteiten in het Engels georganiseerd worden.

Geïnteresseerd in onze activiteiten? Kijk dan op onze Facebook.