Landelijk Bestuur

SPS-NIP is een studentenorganisatie opgericht in 1981, met als missie de psychologiestudent en het werkveld dichter bij elkaar te brengen. Ondertussen is dit de essentie van SPS-NIP te noemen. Echter verandert de missie mee met de behoefte van de psychologiestudenten. Onze huidige missie is het inhoudelijk ondersteunen van, informatievoorziening geven aan en de belangen behartigen van de psychologiestudent om zo een brug te slaan tussen de psychologiestudent en het werkveld. Het Landelijke Bestuur ziet erop toe dat dit gebeurd en coördineert de studentensectie. Het bestuur bestaat uit zeven bestuursleden: voorzitter, secretaris, financieel coördinator, commissiecoördinator, stedelijk bestuurcoördinator, netwerkcoördinator en pr-functionaris. Ieder jaar werkt het bestuur hard om nieuwe doelstellingen te halen en SPS-NIP naar een hoger niveau te tillen.

Het bestuur heeft twee wisselmomenten, in februari en juli. In februari wisselen de voorzitter, financieel coördinator en de netwerkcoördinator. In juli wisselen de secretaris, commissiecoördinator, stedelijk bestuurcoördinator en pr-functionaris. Hierdoor blijft de aanwezige kennis en ervaring bewaard binnen het bestuur. Interesse in een bestuursjaar bij SPS-NIP? Lees dan hier meer over een bestuursjaar  bij SPS-NIP!

 

Voorzitter: Julie van Loef 

Als voorzitter is Julie eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Landelijk Bestuur. Samen met het bestuur bepaalt Julie tweemaal per jaar het beleid  van SPS-NIP. Daarnaast is Julie verantwoordelijk voor de werkgroep Belangenbehartiging. Binnen het NIP is Julie nauw betrokken bij verschillende vergaderingen. Julie zit aan tafel bij het overleg van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), een overleg met onderwijsdirecteuren op het gebied van psychologie en onderwijs. Maar ook bij de Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN), waar met andere studieverenigingen van gedachten wordt gewisseld.

 

Commissiecoördinator:  Michelle van der Blij

Als commissiecoördinator is Michelle in eerste plaats verantwoordelijk voor het coördineren en ondersteunen onze commissies: Landelijke Excursie Commissie, Carrière Commissie en de Psychologieweekend Commissie. Ze ondersteunt en begeleidt deze commissies waar nodig en heeft veel contact met de voorzitters van de commissies. Michelle is als commissiecoördinator verantwoordelijk voor de contacten tussen SPS-NIP en EFPSA – de European Federation of Psychology Students’ Associations (www.efpsa.org). Als Member Representative promoot Michelle  EFPSA onder de Nederlandse psychologiestudenten en houdt ze SPS-NIP op de hoogte van alle ontwikkelingen op Europees niveau. Daarnaast vertegenwoordigt ze tweemaal per jaar SPS-NIP op EFPSA bijeenkomsten.

 

Secretaris: Vivianne Pennings

De hoofdtaken van Vivianne zijn gericht op de interne- en externe communicatie. Vivianne houdt het (digitale) archief bij en notuleert tijdens vergaderingen. Als secretaris is Vivianne tevens vicevoorzitter van het Landelijk Bestuur en ondersteunt de voorzitter waar nodig. Daarnaast schrijft ze het beleid samen met de voorzitter, onderhoudt ze het contact met (Actieve) Leden en is ze eindredacteur van de maandelijkse nieuwsbrief. Verder is zij verantwoordelijk voor het Trainersbureau en is ze de Vice-MR van EFPSA, waarmee ze de commissiecoördinator ondersteunt bij haar betrokkenheid bij EFPSA. Tot slot vervult ze samen met de andere bestuursleden nog andere taken, zoals het organiseren van Actieve Leden Dagen.

 

Financieel coördinator: Sharina Vink 

Sharina is verantwoordelijk voor alle financiën binnen de sectie. Ze houdt de alledaagse financiën bij, is verantwoordelijk voor de begroting en boekhouding, legt contact met organisaties voor acquisitie en is verantwoordelijk voor de International Psychologie Taskforce. Daarnaast heeft Sharina veel contact met de penningmeesters van de organen van SPS-NIP. Zo coördineert zij hen in hun financiën en acquisitie. Naast deze financiële taken zit Sharina samen met de voorzitter aan tafel bij het overleg van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Hierbij bespreken opleidingsdirecteuren recente ontwikkelingen betreffende psychologie en onderwijs.

 

Pr-functionaris: Maaike Trommelen

Als pr-functionaris is Maaike verantwoordelijk voor de promotie en PR van SPS-NIP op zowel lokaal, als landelijk niveau. Ze houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van pr-materiaal, het beheer van onze website, social media en de nieuwsbrief. Maaike onderhoudt contact met alle pr-functionarissen van de Stedelijke Besturen, Commissies en het Trainersbureau. Ze geeft hen advies over het effectief gebruik maken van verschillende promotiemogelijkheden. Maaike is als pr-functionaris verantwoordelijk voor het coördineren en ondersteunen van de Promotie Commissie. Verder werkt ze aan verschillende projecten, zoals het realiseren van een promotiefilm en de promotiecampagne.

 

Netwerkcoördinator: Mijntje Lammen

Als netwerkcoördinator is Mijntje verantwoordelijk voor de contacten tussen de secties van het NIP en SPS-NIP. Ze werft en begeleidt studenten die actief zijn binnen de verschillende sectiebesturen. Daarnaast is Mijntje verantwoordelijk voor de Stagebank en de Beroepscoaches, twee diensten die exclusief zijn voor SPS-NIP leden.  Samen met drie stagebank recruiters houdt Mijntje de Stagebank up to date. Met de dienst Beroepscoaches koppelt ze studenten met studie of toekomst gerelateerde vragen aan een Beroepscoach. Bovendien  houdt Mijntje het overzicht vrijwilligerswerk bij. Ook coördineert en begeleidt Mijntje de Nationaal Congres Commissie.

 

Stedelijk bestuurcoördinator:  Eline Steenbruggen

Als stedelijk bestuurcoördinator is Eline  eindverantwoordelijk voor het functioneren van de 10 reguliere Stedelijke Besturen verspreid over Nederland, SPS-NIP Open Universiteit en de samenwerking tussen het Landelijk Bestuur en de Stedelijke Besturen. Eline coördineert en ondersteunt deze organen bij de organisatie van in totaal ruim 60 activiteiten per jaar en is verantwoordelijk voor de continuïteit van deze organen op de 11 universiteiten. Ook maakt zij de activiteitenindeling voor alle evenementen georganiseerd door SPS-NIP en organiseert zij met de financieel coördinator het nieuwjaarsdiner voor Actieve Leden. Tevens vertegenwoordigt Eline o.a. met de voorzitter SPS-NIP bij SSPN (Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland) en organiseert zij met de afgevaardigden van SSPN jaarlijks een congres.

Studenten-lidmaatschap

Studeer jij psychologie? Word dan nu lid van SPS-NIP. Het lidmaatschap biedt studenten talloze voordelen.
Word lid

Stage psychologie?

Als lid van SPS-NIP
heb je exclusief toegang
tot het volledige
stage overzicht met
misschien wel jouw
droomstage!

Meer weten?