7
apr

STAP-budget: Individueel ontwikkelbudget voor iedereen

Het ministerie van SZW werkt momenteel aan de ontwikkeling van een STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie). Naar verwachting treedt de regeling per 1 januari 2022 in werking.

Op dit moment wordt het programma voor implementatie van het STAP-budget getoetst.

Met het STAP-budget kan iedereen, die 18 jaar of ouder is, scholing financieren voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het STAP-budget vervangt vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

Het kan handig zijn om vanuit loopbaanadvisering werkzoekenden en werkenden op dit budget te attenderen.

Het STAP-budget kan aangevraagd worden bij het UWV voor het financieren van een scholingsactiviteit of EVC (ervaringscertificaat). DUO houdt de lijst met opleidingen en EVC-trajecten bij waarvoor mensen STAP-budget kunnen aanvragen. Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per individu per jaar.

Anders dan bij de huidige fiscale scholingsaftrek is de eigen bijdrage niet afhankelijk van het inkomen van het individu, maar van de kosten van de scholingsactiviteit. Alleen wanneer de kosten van de scholingsactiviteit uitkomen boven het gestelde maximum, is er sprake van een eigen bijdrage.