14
apr

Onderhandelaarsakkoord voor een eigentijdse Cao Jeugdzorg

Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021. NIP-leden in de CAO Jeugdzorg krijgen hierdoor in drie jaar tijd in totaal 8% salarisverhoging. Verder zijn er afspraken gemaakt over werkdruk en plaats- en tijdonafhankelijk werken.

FBZ vertegenwoordigt werknemersbelangen van NIP-leden aan de CAO-tafel Jeugdzorg. NIP en leden die voor de onderhandelingen FBZ van input hebben voorzien, hebben bijgedragen aan dit onderhandelingsresultaat. Er komt nog een ledenraadpleging.

Ledenraadpleging

Wanneer je als NIP-lid onder deze CAO valt, kun je binnenkort via een ledenraadpleging aangeven of je je kunt vinden in de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao. We zullen onze keuze om al dan niet in te stemmen met het onderhandelingsresultaat baseren op de ledenraadpleging.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Het NIP is aangesloten bij FBZ, een belangrijk voordeel van het NIP lidmaatschap. Dat betekent dat FBZ bij cao-onderhandelingen (de belangen en wensen van) NIP-leden vertegenwoordigt.