18
dec

Nog geen handhaving op bekendmaken BIG-nummer

De minister van VWS nam eerder dit jaar een besluit over de verplichte vermelding van het BIG-nummer.

Zorgverleners moeten patiënten over hun BIG-nummer informeren wanneer zij daar om vragen, het nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en in de e-mailondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden.De handhaving op de verplichting is in verband met de coronacrisis echter uitgesteld.

 

Uitstel handhaving nog steeds toepassing

Officieel gaat de regelgeving in op 1 januari 2021, maar in april 2020 besloot de minister al de handhaving uit te stellen in verband met de coronacrisis. Dit besluit is op dit moment nog steeds van toepassing.

 

Minimaal een half jaar de tijd

Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis, wordt bekend gemaakt wanneer zorgverleners aan de verplichting moeten gaan voldoen. Zorgverleners krijgen dan minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Ook komt er aan het begin van dat half jaar meer uitleg over de verplichting. Dit hebben beroeps- en brancheorganisaties, waaronder het NIP, eerder met VWS afgesproken. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

In het oorspronkelijke bericht uit april 2020 ‘Stand van zaken vermelding BIG-nummer’ vind je meer informatie over de verplichting en het uitstel.