30
jan

NIP: zorgen over uitvoerbaarheid Wet zorg en dwang

Het NIP heeft bij de Tweede kamer per brief aandacht gevraagd voor de zorgen met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang.

Vandaag, 30 januari, konden vragen worden ingediend bij de vaste commissie voor VWS ten behoeve van een schriftelijk overleg over de stand van zaken bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang.

Het NIP heeft samen met de beroepsverenigingen NVO en NVAVG aangegeven de intentie van de wet te delen, maar we geven ook aan dat door de extreme werkdruk in relatie tot een schaarste op de arbeidsmarkt de uitvoerbaarheid van de wet in gevaar komt.

Ook het risico van de individuele aansprakelijkheid van de professional in het overgangsjaar is een zorg die we opnieuw onder de aandacht hebben gebracht.

We houden u op de hoogte van het vervolg.