10
dec

NIP zet in 2020 in op ‘Psychologen verbinden’

Het NIP is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland met een rijke historie. We zetten ons in voor de psycholoog als professional en voor het vakgebied.

We hanteren hoge standaarden om het vak stevig op de kaart te zetten. Iedere psycholoog is bij ons welkom, in elke fase van hun carrière. We zijn ook een vereniging met een maatschappelijke taak. Met 13.000 leden zijn we een serieuze gesprekspartner in de politiek en de maatschappij. Samen zoeken we antwoorden op grote vragen. Want psychologie is overal relevant.

Kortom, een vak om trots op te zijn. Vanwege alle veranderingen in de samenleving die op ons afkomen als mensen en als psychologen blijft de behoefte aan verbinding onverminderd bestaan. Psychologen kunnen dit vanuit hun gedragswetenschappelijke kennis duiden en zorgen voor herstel van verbindingen. Dit is ook onze opdracht naar onze eigen leden toe: psychologen onderling met elkaar verbinden.

Lees nu het Jaarplan 2020 ‘Psychologen verbinden’ met onze ambities op de kernthema’s van het NIP: Waken over de kwaliteit van het vak, behartigen van de maatschappelijke- en beroepsbelangen van onze leden, meepraten vanuit vakgebied op maatschappelijke thema’s. We zorgen dat ieder lid zich thuisvoelt in het Huis van de Psychologie, met mooie vakinhoudelijke bijeenkomsten en een uitstekende dienstverlening voor onze leden.

Om deze ambities te realiseren heeft het bestuur van het NIP een passende begroting opgesteld waarmee ruimte is voor nieuwe producten en diensten, zoals een juridische helpdesk en een persoonlijke ‘MijnNIP’ omgeving. Met contributietarieven die we op een vergelijkbaar prijsniveau* houden als voorgaande jaren. Zo houden we het NIP een aantrekkelijke vereniging waar iedere psycholoog in Nederland door aangesproken wordt.

*Om de ambities uit het jaarplan te kunnen realiseren worden de contributietarieven in 2020 geïndexeerd met de algemene prijsindex van 2,5%. Door sinds 2014 niet te indexeren is uw lidmaatschap per saldo 15% goedkoper geworden.