17
feb

NIP werkt mee aan het terugdringen van depressie

Woensdag 15 februari tekende onze voorzitter, dr. Elly Plooij- van Gorsel, met 18 andere partijen en de Minister van VWS, namens het NIP de Pledge Depressiedeal tijdens het jaarcongres van Alles is gezondheid.

Alles is gezondheid… is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. In dit specifieke geval is de ambitie het terugdringen van depressies in Nederland met 30%.

Plooij: “Ik ben buitengewoon verheugd, dat er nu breed erkenning is voor het belang van psychische gezondheid. De nadruk ligt veelal op lichamelijke gezondheid. Depressie is een van de meest voorkomende psychische klachten. In Nederland krijgt bijna 20% van de volwassenen ooit in het leven te maken met een depressie, in absolute aantallen maken ruim een half miljoen volwassenen per jaar een depressieve periode door. Hier valt dus winst te behalen en het NIP en haar leden kunnen hier een belangrijke rol vervullen, zowel op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van diverse richtlijnen, zorgstandaarden en uiteraard therapie. Zo kunnen wij een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en onze professie beter op de kaart zetten”.

Goede psychologische zorg dient maximaal toegankelijk te zijn voor alle domeinen in de maatschappij waar NIP-leden actief zijn, in de jeugdzorg, in de volwassen GGZ, op de werkvloer (arbeid en gezondheid) op scholen etc.

VWS heeft met het Meerjarenprogramma  Depressiepreventie erkenning gegeven aan het belang van het voorkomen van depressie. Daarnaast is er vanuit VWS sinds 2015 erkenning voor de relatie tussen soma en psyche. Voor het NIP en haar leden is het zaak aan te sluiten bij de ingeslagen weg en het ijzer te smeden nu het heet is.

 

Lees hier de Depressiedeal