19
mei

NIP voorziet informateur van belangrijke psychologische input voor regeerakkoord

Met de aanstelling van Mariëtte Hamer als informateur is een nieuwe, belangrijk fase in de formatie aangebroken: hét moment om onze psychologische expertise en kennis in te zetten voor een veerkrachtige samenleving.

Wij vinden het belangrijk om vanuit de psychologie mee te denken bij maatschappelijke uitdagingen. Voor een toekomstig kabinet gaat het dan bijvoorbeeld om psychologische deskundigheid die te gebruiken is om de gevolgen van de corona-crisis positief te beïnvloeden, of om winst te behalen bij het vergroten van de mentale veerkracht en kwaliteit van leven. Ook het vereenvoudigen van de beroepenstructuur in de zorg vinden wij hierin belangrijk.

Daarom heeft het NIP 2 brieven aan de informateur gestuurd:

 • Eén brief met adviezen van het NIP hoe we voor Nederland mentale vooruitgang kunnen bereiken
  Want, een belangrijke uitdaging voor het nieuwe kabinet is zorgen dat Nederland sociaal, economisch én psychologisch sterker uit de coronacrisis komt. Dan gaat het om het versterken van de mentale gezondheid en veerkracht van onze samenleving, het vergroten van het welbevinden van onze jeugd, en het werkplezier van alle werkenden.
  – Download de brief: Zorg voor een sociaal, economisch én psychologisch sterke samenleving (pdf – 17 mei 2021)
 • Eén brief samen met NVGzP en NVP over de toekomstige beroepenstructuur in de zorg
  Op dit moment is er een groot aantal verschillende titels dat refereert aan psychologische beroepen of beroepsuitoefening in de zorg. Voor cliënten en verwijzers is het daardoor momenteel zeer lastig om kwalitatief goede psychologische zorg te vinden die past bij hun hulpvraag.
  De drie beroepsverenigingen hebben de handen ineengeslagen om een solide en transparante basis te leggen voor betere (door)verwijzing naar psychologische zorg. In de brief vragen we om een spoedig besluit van de Minister hierover, zodat we met de implementatie aan de slag kunnen.
  – Download de brief: Investeer in transparante en duurzame beroepenstructuur psychologische zorg (pdf – 17 mei 2021)

De komende tijd wordt vermoedelijk duidelijk welke partijen een nieuw kabinet gaan vormen, en hoe het regeerakkoord er uit komt te zien. Wij volgen dit proces met grote belangstelling uiteraard, en houden jullie op de hoogte van eventuele vervolgstappen.