26
jul

NIP update stand van zaken EVC-werkgroep

De EVC-werkgroep werkt deze zomer verder aan het overzicht van mogelijke kandidaten voor een EVC-traject en de verkenning van de haalbaarheid in de praktijk. Naar verwachting wordt de procedure in oktober opgenomen in het definitieve advies. 

In vervolg op het nieuwsbericht van 3 februari 2021 over het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)*: Verkenning mogelijkheden in volle gang, informeren we je graag over de voortgang van de EVC-werkgroep.

De EVC–werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om ervaren masterpsychologen tijdelijk via een versneld traject naar een BIG-registratie als GZ-psycholoog te leiden, mogelijk door inzet van eerder verworven competenties en vrijstellingenbeleid. Het EVC- traject is bedoeld om op korte termijn een bijdrage te leveren aan het oplossen van de wachtlijstproblematiek. In dit bericht informeren we je graag over de laatste stand van zaken:

De werkgroep EVC heeft niet stilgezeten en de EVC-procedure verder uitgewerkt. Er zijn eerder al vijf scenario’s aangemerkt om vrijstelling voor de GZ-BIG registratie te krijgen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep:

  1. een volledige vrijstelling
  2. vrijstelling via de EVC-route
  3. een eenjarige variant: vrijstelling van 1 jaar cursorisch onderwijs en 1 jaar praktijk
  4. vrijstelling half jaar cursorisch en half jaar praktijk
  5. vrijstelling gedeeltelijk (maximaal half jaar) cursorisch onderwijs, geen praktijk

Tijdens de Adviesraad op 7 juni is gedeeld dat de EVC-werkgroep in de zomer verder werkt aan het overzicht van de groep van mogelijke kandidaten voor een EVC-traject en de verkenning van de haalbaarheid in de praktijk. In een later stadium vindt besluitvorming plaats en wordt de uiteindelijke procedure opgenomen in het definitieve advies. De verwachting is dat dit in oktober zal zijn.

Heb je vragen over het programma APV of onderdelen daarvan? Meld je dan bij de contactpersoon voor jouw organisatie of groep: Overzicht aanspreekpunten programma APV (pdf) of via progapv.nl.

Lees ook onze eerdere berichtgeving over EVC:

*In het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) werken opleidingsexperts, zoals hoofd- en praktijkopleiders, brancheorganisaties en beroepsverenigingen (waaronder het NIP, NVGzP, NVP en NVO) samen om te komen tot vernieuwingen in de psychologische vervolgopleidingen.