3
sep

NIP maakt zich hard voor gevolgen cliënt en professional in nieuw Zorgprestatiemodel

Het NIP heeft samen met MIND, LVVP, NVvP en V&VN een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de effecten van de invoering van het nieuwe Zorgprestatiemodel in de ggz. De invoering vergroot namelijk de kans dat cliënten zorg gaan mijden, of deze noodgedwongen uitstellen met verergering van de problematiek tot gevolg. En voor (met name vrijgevestigde) professionals leidt invoering van het Zorgprestatiemodel tot een scheve verdeling over het jaar heen; een piekbelasting aan cliënten aan het begin van het jaar en weinig tot geen nieuwe cliënten aan het einde van het jaar.

In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel, worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat facturen sneller verstuurd zullen worden. Door deze wijziging in de betaling krijgen jaarlijks 98.000 cliënten te maken met hogere zorglasten. In totaal gaat het om 17 miljoen euro die jaarlijks extra ten laste komt van de cliënt. Dit blijkt uit berekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (pdf). Meer mensen gaan hierdoor wellicht hun zorg uitstellen of zelfs zorg mijden. Het probleem doet zich met name voor in de generalistische basis-ggz en bij relatief kortdurende trajecten (vanaf 800 minuten). MIND, NVvP, LVVP, NIP en V&VN verwachten grote problemen bij minder draagkrachtige mensen zoals studenten, jongvolwassenen en alleenstaande ouders. Maar ook in de langer durende ggz worden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) getroffen die elk jaar een stuk van hun behandeling zelf moeten betalen. Juist EPA-cliënten hebben veelal lage inkomens.

 

Zorgprestatiemodel

De ggz-financiering in nieuwe Zorgprestatiemodel, dat met ingang van 1 januari 2022 wordt ingevoerd, gaat uit van prestaties en het sneller versturen van facturen. Hierdoor betalen cliënten niet alleen in het startjaar, maar ieder jaar zelf hun zorg vanuit het eigen risico. Bovendien krijgen mensen die op dit moment in zorg zijn, te maken met een afsluiting van hun huidige traject of DBC én met facturering volgens de nieuwe bekostiging. Door twee keer het eigen risico te moeten betalen, is de generalistische basis-ggz straks in feite niet meer verzekerd, terwijl deze zorg juist laagdrempelig moet zijn.
Een ongelijke situatie met de somatische zorg waar de financiering niet gewijzigd wordt. GroenLinks heeft al schriftelijke vragen hierover gesteld aan de staatssecretaris.