NIP Interculturele studiegids

De Centrale Commissie Culturele diversiteit & psychologie van het NIP brengt jaarlijks de interculturele studiegids uit.

De geestelijke gezondheidszorg, de huidige arbeidsmarkt, verscheidene organisaties, wetenschappelijk onderzoek, en de maatschappij in het algemeen krijgen steeds meer te maken met een multiculturele populatie en interculturele vraagstukken. Op universiteiten worden steeds meer vakken op het gebied van cultuur, migratie, etniciteit, religie en de multiculturele samenleving aangeboden. Helaas blijven de psychologieopleidingen in dit opzichte achter op andere sociaal-wetenschappelijke opleidingen. De motivatie voor het ontwikkelen van deze studiegids is de overtuiging dat toekomstige psychologen zich moeten kunnen voorbereiden op een interculturele professionele toekomst. In deze studiegids wordt hiertoe een overzicht gegeven van de voor toekomstige psychologen relevante vakken op intercultureel gebied zoals in 2021 – 2022 gedoceerd wordt aan de universiteiten in Nederland.

Deze studiegids is bedoeld voor iedereen die zich op een wetenschappelijk niveau bezighoudt of wil bezighouden met de gevolgen van cultuurverschillen voor de psychologie. Hierbij wordt in eerste plaats gedacht aan psychologiestudenten, maar ook aan studenten van andere disciplines, studieadviseurs, wetenschappelijk onderzoekers en andere geïnteresseerden. Met deze studiegids is getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de onderwijsactiviteiten.