4
feb

NIP: Focus op mentale veerkracht voor cliënten, professionals en samenleving belangrijker dan ooit

Als psychologen zetten wij ons in voor het welzijn van mensen, en vanuit ons vakgebied dragen wij graag bij aan een veerkrachtige samenleving. Eerder hebben wij daarom input geleverd ten behoeve van de contourennota van VWS. 

Daarnaast hebben wij nu input geleverd voor de beleidsvoorstellen van VWS in de discussienota Zorg voor de Toekomst. Met deze discussienota (en met de reacties hierop) wil VWS de contourennota nu invullen.

In onze reactie op de discussienota Zorg voor de Toekomst (pdf) pleiten we onder meer voor een bredere definitie van gezondheid en echte focus op preventie en cliënten. Daarbij vragen we ook nadrukkelijk om te blijven investeren in goed opgeleide professionals. Ook benadrukken wij het belang van vrije artsenkeuze en van regionale samenwerking vanuit de bedoeling, maar indien nodig met centrale regie.

 

Samenwerking tussen leden, secties en bestuur heeft krachtige visie opgeleverd

De reactie is in nauwe samenwerking met verschillende leden, secties, bestuur en medewerkers van het bureau opgesteld. Yvonne Moolenaar, senior beleidsmedewerker bij het NIP, en betrokken bij het opstellen van de reactie:

“Wat ik mooi vind om te zien is de eensgezindheid binnen onze vereniging als het gaat om het brede belang van mentale veerkracht en de unanieme roep om hier meer aandacht aan te besteden.”

“De afgelopen corona-periode heeft nogmaals onderstreept dat er niet alleen aandacht moet zijn voor fysieke gezondheid, maar dat dit onlosmakelijk verbonden is met mentaal en sociaal welzijn. Vanuit onze brede psychologische kennis en expertise kunnen en willen wij hier nadrukkelijk een bijdrage aan leveren.”

 

Wat er aan voorafging

Het ministerie van VWS heeft eind vorig jaar een discussienota Zorg voor de Toekomst uitgebracht. Hiermee wil VWS breed reacties ophalen over mogelijke beleidsopties zodat mensen ook in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Het doel van de discussienota is om in gesprek te gaan met partijen, reacties te verzamelen en op basis daarvan de Contourennota verder uit te werken. In de discussienota worden denkbare beleidsopties beschreven op het gebied van:

  1. preventie & gezondheid,
  2. organisatie & regie en
  3. vernieuwing & werkplezier

Deze contourennota wordt naar verwachting dit voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd.

 

Meer weten?

  • Meer informatie over de discussienota