14
jan

NIP blij met fysieke heropening mbo, hbo en universiteiten

Deze week riep hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Eveline Crone op tot het openen van MBO’s, HBO’s en universiteiten. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie deed een oproep aan het OMT en het kabinet met dezelfde strekking. Het NIP ondersteunt deze oproepen van harte en wij zijn dan ook verheugd dat vandaag het nieuws naar buiten is gekomen dat er weer bij alle instellingen fysiek les mag worden gegeven.

Het belang van onderwijs op locatie is groot. De leeftijdsfase tussen 12 en 25 jaar is vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief essentieel voor een goede ontwikkeling in de rest van de levensloop. Jongeren ontwikkelen zich door erop uit te gaan, ervaringen te hebben en impact te voelen van hun handelen. In haar oproep licht Eveline Crone toe hoe zeer de levensfase waarin jongeren zich bevinden van belang is voor hun hersenontwikkeling en identiteitsontwikkeling.

De afgelopen periode is een patroon ontstaan dat jongeren zich steeds slechter gaan voelen, meer negatieve gevoelens ontwikkelen en minder gevoelens van kracht. Dit blijkt ook uit gegevens van onze secties Studentenpsychologen, Schoolpsychologen en Psychologiestudenten. De signalen over het mentale welbevinden van jongeren zijn alarmerend en de effecten daarvan op de rest van de levensloop mogen niet worden onderschat. Psychologen in het onderwijs en de zorg zullen zich de komende periode dan ook blijven inzetten voor het mentale welzijn van jongeren.

Het NIP roept het kabinet op om de mentale gezondheid van jongeren (en volwassenen) centraal te laten staan bij het nemen van eventuele toekomstige maatregelen. Daarnaast roepen wij op om met een langetermijnvisie te komen voor het hervinden van het evenwicht tussen het belang van fysieke veiligheid en mentaal welbevinden van zowel studenten als onderwijsmedewerkers. Op deze manier bieden we meer perspectief aan de jongeren en dragen we bij aan een veerkrachtige samenleving.