12
okt

Nieuwe ronde subsidie aanvragen voor regeling ‘NL leert door’

Werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs, waaronder daarvoor opgeleide NIP-leden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor eerder de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ opengesteld. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van het belang van scholing.

Het NIP attendeerde haar leden hierop. De animo was zo groot dat binnen één maand het maximum aantal inschrijvingen was bereikt.

Het loket voor de ontwikkeladviezen wordt 1 december 2020 om 9u opnieuw geopend. Tot die tijd kunnen er geen nieuwe trajecten geregistreerd worden. Vanaf 1 december kunnen loopbaanadviseurs hun deelnemers registreren op het ontwikkeladviesportaal. De registratie van deelnemers is belangrijk, omdat loopbaanadviseurs alleen voor geregistreerde trajecten uiteindelijk een subsidieaanvraag kunnen doen.

De aanvraag van de subsidie vindt plaats na afloop van het ontwikkeladviestraject:

Als er een registratiecode is afgegeven voor een traject, bestaat er zekerheid over subsidie, mits tijdig wordt gedeclareerd en aan de voorwaarden is voldaan. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar. Per afgerond ontwikkeladviestraject, kan €700,- subsidie worden aangevraagd via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Verder zijn de eisen die aan een arbeidsmarktscan worden gesteld verduidelijkt.

NIP-leden kunnen deze subsidie aanvragen, ook zonder Noloc of CMI registratie. Er dient enkel voldaan te zijn aan de eisen van de subsidieaanvraag.

Voor de psycholoog zelf gelden drie eisen:

  1. een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond; en
  2. minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en
  3. verklaart zich te houden aan de gedragscode.

Een toelichting op de drie punten:

  1. Een masterdiploma Psychologie volstaat als relevante opleiding.
  2. De adviseur heeft de afgelopen drie jaren jaarlijks gemiddeld vijfentwintig cliënten of meer begeleid in individuele trajecten. De drie jaar relevante werkervaring kan de loopbaanadviseur desgevraagd aantonen door middel van bijvoorbeeld zijn LinkedIn profiel, zijn zakelijke website, zijn CV, het verstrekken van referenties of een schriftelijke verklaring over de relevante werkervaring.
    Een andere manier om relevante werkervaring aan te tonen is door middel van facturen aan cliënten en hun werkgevers.
  3. In de tijdelijke regeling is een gedragscode opgenomen. NIP-leden, die op basis van deze regeling als loopbaancoach gaan optreden, dienen zich ook aan de Beroepscode van het NIP te houden en vallen onder het verenigingstuchtrecht van het NIP.
    Als zij ook lid zijn van de NOLOC geldt voor hen ook de Gedragscode van de NOLOC. Exclusief voor NIP-leden is het mogelijk om met vragen over ethisch handelen te bellen naar het spreekuur beroepsethiek.

Meer informatie over de subsidieregeling (uitvoeringvanbeleidszw.nl)