1
okt

Nieuwe richtlijn gepubliceerd: Signaleren van traumagerelateerde problemen

De nieuwe richtlijn Signaleren van traumagerelateerde problemen is gepubliceerd. Deze helpt jeugdprofessionals in het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Daarnaast geeft de richtlijn adviezen om jeugdigen, ouders en school te ondersteunen.

Tijdige herkenning van traumagerelateerde problemen bij jeugdigen is belangrijk, omdat er goede manieren zijn om deze problemen te behandelen. Dat voorkomt dat de problemen lang aanhouden en de gezonde ontwikkeling bedreigen, maar ook dat er op latere leeftijd klachten ontstaan. Naast ondersteuning van jeugdigen en ouders gaat de richtlijn in op ondersteuning van school en leerkrachten.

Hoe zien normale en afwijkende reacties op ingrijpende gebeurtenissen eruit? Hoe kunnen jeugdprofessionals jeugdigen en ouders ondersteunen bij een ingrijpende gebeurtenis? Wanneer moeten jeugdprofessionals welk signaleringsinstrument inzetten? Voor deze en andere vragen biedt de richtlijn handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals.

Naast de volledige richtlijn, is ook een onderbouwing, een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar. Alle informatie vind je op de website.

Meer informatie

Deze richtlijn is ontwikkeld door Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Pro Persona, UMC Utrecht (Landelijk Psychotraumacentrum), Amsterdam UMC / Levvel, en Kenniscentrum-KJP. Meer informatie over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.