13
okt

Nieuw – Toelichting beroepscode voor bijzondere curators

Leden van NIP en NVO die op grond van artikel 1:250 BW de functie van bijzondere curator uitvoeren, dienen bij hun functie-uitoefening alert te zijn op een aantal aspecten die gerelateerd zijn aan de beroepscodes van NIP (2015) en NVO (september 2021).

Specifiek voor deze vorm van beroepsuitoefening zijn onderwerpen als rolintegriteit, opdrachtgeverschap en toestemming gecompliceerd. Juist omdat er een rechterlijke opdracht aan ten grondslag ligt. Daarom wordt in de nieuw verschenen toelichting een aantal van deze aspecten toegelicht, als nadere invulling van en toelichting op de beroepscode.

Deze toelichting is geen protocol of set van eisen en is ook niet uitputtend of volledig, maar is bedoeld om (ortho)pedagogen en psychologen te ondersteunen om hun werk als bijzondere curator professioneel en ethisch verantwoord uit te voeren, waarbij de beroepscodes van NIP en NVO leidend zijn. Dit kan de bijzondere curator ook helpen bij het informeren van betrokkenen over de inhoud en uitvoering van de opdracht, hun rechten met betrekking tot de rapportage en het wegnemen van eventuele onduidelijkheden of misverstanden over het aan de rechter uit te brengen advies.

Lees: Toelichting beroepscode bijzondere curators_23-09-2021