16
dec

Nieuw: Reflectie-instrument gehandicaptenzorg

Met ingang van 1 januari 2021 is de reflectietool voor psychologen en orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg beschikbaar: ‘Even stilstaan om te groeien’.

De afgelopen periode hebben het NIP en de NVO hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het bestaande NIP visitatie instrument voor de vrijgevestigden in de GGZ. Dit succesvolle instrument is nu omgevormd tot een reflectietool voor de gehandicaptenzorg en klaar voor breed gebruik.

Per 1 januari 2021 kent zowel de kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz als ook de reflectietool in de gehandicaptenzorg voor NIP-leden een tarief van 125 euro.

Het visitatie alsook het reflectie-instrument nodigt u uit om kritisch stil te staan bij wat u doet en biedt daarmee een waardevolle toevoeging op uw persoonlijke ontwikkeling en/of de ontwikkeling van uw vakgroep.  Wij nodigen u dan ook van harte uit om dit zelf te gaan ervaren!