7
jul

Monique Rook modereert Europese vergadering EFPA

Het NIP is het nationale lid van de EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) voor Nederland. NIP-leden zijn op diverse plekken actief binnen deze Europese vereniging.

Op 29 juni jl. stelde de algemene ledenvergadering (General Assembly) van de EFPA het werkplan voor de komende twee jaren vast. De ambities van deze koepel van psychologische beroepsverenigingen op Europees niveau blijven onverminderd hoog. Ook NIP-leden kunnen profiteren van bundeling van kennis op uiteenlopende terreinen binnen het vakgebied van de Psychologie.

Het NIP vertegenwoordigt de Nederlandse psychologen binnen deze toonaangevende Europese federatie en speelt hier een actieve rol. Monique Rook (directeur NIP) was daarom gevraagd moderator te zijn bij deze belangrijkste vergadering van de EFPA waaraan 31 landen en 100 psychologen deelnamen.

De EFPA heeft als missie bij te dragen aan een betere samenleving, het vakgebied verder te ontwikkelen en psychologen in de lidstaten te ondersteunen. Ook wordt er gewerkt aan de Europese regelgeving rondom beroepsregistratie, een onderwerp waar het NIP zeer actief bij betrokken is. Een Europees/internationaal herkenbare titel voor het werken op post-master en of specialistisch niveau zou zeer gewenst zijn.

Meer dan 300 leden aangesloten bij de lidverenigingen van de EFPA zijn actief in de verschillende boards en standing commitees. Vanuit het NIP zijn er actieve leden aangesloten of zelfs voorzitter van:

Het EFPA werkplan 2021 – 2023 beschrijft daarnaast enkele mooie nieuwe activiteiten. Bij de Europese Commissie gaat de EFPA lobbyen voor het jaar van de mentale gezondheid. Ook start de EFPA met werkgroepen over psychologie en klimaatverandering (zie ook: Oproep: Zet je kennis als psycholoog in voor klimaatverandering, NIP 7 juli 2021). Sinds kort kunnen wetenschappers ook via de EFPA wetenschappelijke artikelen aanbieden aan de European Journal of Psychology Open (EJPO).