10
feb

Mindmap rol gedragswetenschappers en de gesloten jeugdhulp

In december 2019 vond een expertmeeting plaats over de rol van gedragswetenschappers in de gesloten jeugdhulp. Een energieke bijeenkomst!
De hele keten was vertegenwoordigd, het hele proces is in kaart gebracht en opgetekend via een prachtige mindmap (zie hieronder), inclusief dilemma’s en gouden kansen. Georganiseerd door NVO, NIP, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, STROOMop en het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd.

Opvallende punten tijdens expertmeeting waren o.a. dat er weinig intensief ambulante hulp beschikbaar is, dat het percentage spoedmachtigingen wel erg hoog ligt, dat het van belang is het hele gezin te behandelen en dat er verschillende beelden zijn van de instemmingsverklaringen.

 

Wat gaan we ermee doen?

We gaan de goede voorbeelden optekenen die tijdens de expertmeeting zijn opgehaald, we gaan leren van casussen, aan de slag om het percentage spoedmachtigingen terug te dringen, feiten en fabels rond instemmingsverklaringen uitwerken en alternatieven in beeld brengen om te voorkomen dat jongeren in gesloten jeugdhulp terechtkomen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting