11
feb

Mentale ondersteuningsplan jongeren op advies Jongeren Denktank Coronacrisis

De Jongeren Denktank Coronacrisis heeft een advies uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren. Op 4 februari is dit besproken in de Tweede Kamer en is door Minister De Jonge aangegeven dat er een ondersteuningsplan komt voor meer mentale steun. 

In het advies van de Jongeren Denktank Coronacrisis staat dat door de maatregelen een groot deel van het sociale bestaan van jongeren is weggevallen, terwijl het opdoen van nieuwe contacten in hun levensfase erg belangrijk is. Ze ervaren minder motivatie, meer concentratieproblemen en meer eenzaamheid door het thuisonderwijs. Ook zijn jongeren meer dan gemiddeld bezorg over hun inkomen en hebben ze meer studiestress gekregen. Op het werk ervaren ze een hogere werkdruk. Zo geeft een jongere van 19-25 jaar uit Utrecht aan:

‘Zonder psychische begeleiding had ik mijn baan niet volgehouden tijdens de coronacrisis’

De ‘levenstevredenheid’ van jongvolwassenen is afgenomen, signaleert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het Trimbos Instituut ziet een alarmerende toename van het gebruik van verdovende middelen onder jongeren.

Ook ervaren jongeren meer onzekerheid en stress over het kunnen betalen van de huur als het vinden van betaalbare woonruimte. Daarbij is de woonsituatie van groot belang geworden op het welzijn van jongeren. Zo hebben studenten en starters in gedeelde woningen te maken met kamer- en stapelquarantaine en neemt de tevredenheid over de woonsituatie flink af bij starters. Tot slot geven veel jongeren aan dat ze zich zorgen maken over het klimaat. Zij vrezen de gevolgen van de klimaatverandering en spreken over ‘het verlies van de toekomst’.

Als positieve effecten van de crisis zien jongeren onder anderen de kans om nu grootschalig ervaring om te doen met de digitalisering van het onderwijs, minder reistijd, meer flexibiliteit in werktijd en betere mogelijkheden om werk en privé te combineren.

Een aantal aanbevelingen die in het advies staan zijn:

  • Meer mentale hulp voor jongeren, bijvoorbeeld via schoolpsychologen en online mogelijkheden.
  • Soepeler omgaan met leningen en studieschuld.
  • Genoeg werk voor jongvolwassenen.
  • Betrek jongeren bij oplossingen.

 

Betrokkenheid NIP

Het SER Jongerenplatform en Denktank-Y, onderdeel van Coalitie-Y, werken samen in de Jongeren Denktank Coronacrisis. Het NIP is aangesloten bij deze organisaties. SPS-NIP is coalitie partner van Coalitie Y en de sectie Startende Psychologen is lid van VCP Young Professionals, één van de partijen aan tafel bij het SER Jongerenplatform.