12
mei

Marlinde Lubbers wint scriptieprijs sectie Forensische Psychologie

De sectie Forensische Psychologie heeft op 11 mei jl. voor de derde keer haar scriptieprijs uitgereikt in een feestelijke online bijeenkomst. 

Winnaar 2021 is Marlinde Lubbers, met haar scriptie ‘The Association Between Facial Emotion Recognition and Aggression of Forensic Psychiatric Inpatients’.

De jury, bestaande uit Klaus Drieschner, Jan Mertens (beiden hebben zitting in het expertpanel van de sectie) en Vivienne de Vogel die eerder een lezing heeft verzorgd voor de sectie. De jury noemt de scriptie van Lubbers een interessant, innovatief en zorgvuldig uitgewerkt onderzoek:

“De resultaten hebben belangrijke implicaties voor de praktijk en voor de maatschappij. Het onderwerp faciale emotieherkenning en agressie is voor behandelingen in de forensische zorg zeer relevant. Het is immers aannemelijk dat emotieherkenning leerbaar is.

Het onderwerp is ook voor de theorievorming over agressie waardevol.”

 

Na de uitreiking van de prijs door Hans de Veen (voorzitter Algemeen Bestuur NIP), bestaande uit een oorkonde met eervolle onderscheiding van het NIP en een opleidingsbudget ter waarde van €250, was het de beurt aan Marlinde om haar winnende scriptie toe te lichten.

Het onderzoek is uitgevoerd bij Fivoor, FPA Utrecht, waarbij de associatie tussen faciale emotieherkenning en agressie bij forensische patiënten is onderzocht om meer inzicht te krijgen in een van de mogelijke onderliggende mechanismen van agressief gedrag. Er werd een veronderstelde negatieve associatie gevonden tussen het vermogen om emotionele gezichtsuitdrukkingen nauwkeurig te herkennen en de hoeveelheid agressie die patiënten op de afdeling vertoonden. Met andere woorden; er werd vastgesteld dat patiënten met slechtere faciale emotieherkenning gemiddeld meer agressie vertoonden, terwijl patiënten die vaardiger waren in het herkennen van emoties van anderen minder agressief handelden op de afdeling. Kortom: een interessante bevinding met belangrijke implicaties voor zowel de praktijk als de maatschappij die van grote waarde is voor de forensische zorg.

 

Over de scriptieprijs

De prijs is door de sectie in het leven geroepen om wetenschap te stimuleren, om als sectie op de hoogte te blijven van laatste ontwikkelingen en deze toe te kunnen passen in de praktijk.

 

Afbeelding: Marlinde Lubbers presenteert haar scriptie