19
dec

Ledenbrief: uitdagingen in uitvoerbaarheid Wzd per 1 januari 2020

Het NIP en de NVO informeren u middels een brief over de uitdagingen bij de inwerktreding van de Wet zorg en dwang per 1 januari 2020.

In het voorjaar hebben we het ministerie diverse aandachtspunten meegegeven bij de implementatie van de wet. Het afgelopen jaar is door ministerie en veldpartijen hard gewerkt om de wet per 1 januari zorgvuldig in werking te laten treden. Dat laat onverlet dat er nog veel onduidelijk is en er nog veel te doen is de komende tijd.

Het ministerie van VWS is ook op de hoogte gesteld van deze brief.

Lees meer in ons themadossier Wet zorg en dwang en Langdurige zorg