25
aug

Kwaliteitskader Forensische Zorg klaar voor implementatie!

Het afgelopen jaar is met- en door het forensische werkveld het Kwaliteitskader Forensische Zorg opgesteld en door de betrokken partijen (branche- en beroepsorganisaties, ForZo/JJI en Mind) op inhoud goedgekeurd in maart 2021.

Udo Nabitz (Voorzitter sectie Forensische Psychologie) en Wim van Heel (Algemeen Bestuur NIP) nemen namens het NIP deel aan het Programmateam Kwaliteitskader Forensische Zorg. Zij delen nu graag de meest recente update om een geslaagde implementatie voor te kunnen bereiden.

Deze versie van het Kwaliteitskader is nog niet ingediend bij het Zorginstituut Nederland. Om dit te doen, moeten eerst een aantal randvoorwaarden op orde zijn, zoals de financiële borging. Vervolgens wordt het kader ingediend bij het Zorginstituut Nederland, zodat deze wordt opgenomen in het Register en we als sector en alle betrokkenen er definitief mee aan de slag kunnen.

 

Voorbereiding implementatie van start

Terwijl hard gewerkt wordt aan het realiseren van deze randvoorwaarden, is door de betrokken partijen een programma gestart dat het veld helpt met de implementatie van het Kwaliteitskader FZ. In dit programma nemen aanbieders van FZ, professionals, ervaringsdeskundigen en afgevaardigden van de branche- en beroepsorganisaties, ForZo/JJI en Mind deel.

Om de implementatie goed te kunnen vormgeven, wil het programmateam nu graag zo veel mogelijk zicht hebben op mogelijke knelpunten en best-practices die in het veld gesignaleerd worden bij de implementatie van het Kwaliteitskader FZ. Het is daarbij van belang dat het programmateam van zo veel mogelijk verschillende partijen (van grote tot kleine forensische zorgaanbieders en van bestuurders tot professionals, ervaringsdeskundigen en/of familieleden) input krijgt. Geef dus je input, en deel deze verder binnen je netwerk!

 

Denk met ons mee en lever je input voor 15 september bij ons aan!

Dat kan op de volgende drie manieren:

  • Invullen van een vragenlijst via (circa 10 minuten kennis van het Kwaliteitskader is niet nodig)
  • door je aan te melden voor een van onze webinars op 7 september (15-17 uur) of 13 september (13-15 uur).
  • Door je knelpunten en best-practices te mailen naar: Kwaliteitskader_FZ@qconsultzorg.nl

Alle reacties tot en met 15 september worden door ons gebundeld en gebruikt bij het vormgeven van de implementatiestructuur rondom het Kwaliteitskader FZ. Na die tijd blijven bovenstaande kanalen openstaan voor het stellen van vragen.

Namens het programmateam van het Kwaliteitskader Forensische Zorg alvast bedankt voor je input.
Udo Nabitz (Voorzitter sectie Forensische Psychologie) en Wim van Heel (Algemeen Bestuur NIP).

 

Meer weten?

  • Download hier de conceptversie (pdf) van het Kwaliteitskader Forensische Zorg