9
jun

Akwa GGZ: 11 zorgstandaarden geactualiseerd

Akwa GGZ ontwikkelt kwaliteitsstandaarden en geeft ondersteuning bij de implementatie daarvan. 

Zorgstandaarden die erkend zijn door het Akwa GGZ en de beroepsverenigingen, worden voorgelegd aan het Zorginstituut Nederland en kunnen worden opgenomen in het Register. Het NIP is met dr. Peter Greeven en dr. Udo Nabitz vertegenwoordigd in de AKWA Kwaliteitsraad,  de inhoudelijke adviesraad van Akwa GGZ.

Op dit moment begeleidt Akwa GGZ de ontwikkeling van twee nieuwe zorgstandaarden, de generieke module ‘Zingeving’ en de generieke module ‘diagnostiek’. Deze modules worden rond 1 september verwacht. Ook zijn er diverse zorgstandaarden momenteel in herziening. Zo worden de volgende 11 zorgstandaarden geactualiseerd:

 1. Generieke module Daginvulling en participatie
 2. Generieke module Ernstige psychische aandoeningen
 3. Generieke module Herstelondersteuning
 4. Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen
 5. Generieke module Stemmen Horen
 6. Generieke module Ziekenhuispsychiatrie
 7. Zorgstandaard Bipolaire stoornissen
 8. Zorgstandaard Conversiestoornis
 9. Zorgstandaard Opiaatverslaving
 10. Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving
 11. Zorgstandaard Psychose

De zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen en de generieke module eHealth worden de komende tijd herzien en aangepast. Een kanttekening werd geplaatste bij de zorgstandaard Opiaatverslaving, omdat een toenemende hulpvraag door medicinale opiaat gebruikers (Oxycodon en Fentanyl) zich nu al voordoet. Een eerdere herziening zou gewenst zijn.

Voor de zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik, wordt nog even gewacht op de nieuwe multidisciplinaire richtlijn die hierover eind dit jaar (naar verwachting) in concept verschijnt.

 

Meewerken aan kwaliteitsstandaarden?

Het NIP werkt mee aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, zowel door deelname van leden aan ontwikkel- of herzieningswerkgroepen, als door becommentariëren van voorgestelde richtlijnen. Hiervoor zijn we continue op zoek naar leden die hieraan willen bijdragen.

Draag jij je steentje bij aan de kwaliteit van ons vakgebied? In MijnNIP kun je je expertise ingeven en aangeven dat je mee wilt werken aan richtlijnen. Ook kun je je interesse hiervoor aangeven via richtlijnen@psynip.nl.