26
apr

Koninklijke onderscheiding voor Helen Bakker

Op 26 april is zeer gewaardeerd NIP-lid Helen Bakker in het Stadhuis in Utrecht verrast met een Koninklijke onderscheiding. Ze kreeg het lintje als blijk van waardering, onder meer voor haar jarenlange inzet op het gebied van jeugd(rechten), zowel nationaal als internationaal.

Hans de Veen, voorzitter van het NIP, heeft de aanvraag van harte ondersteund. Helen Bakker is – naast zeer actief lid sinds 1993 – van bijzondere betekenis voor de psychologie, en met name voor de psychodiagnostiek, de ontwikkelingspsychologie en de schoolpsychologie. Haar inzet op het gebied van het opleiden van (kinder- en jeugd)psychologen is ongekend.

Ook heeft Helen een grote bestuurlijk bijdrage geleverd aan onze vereniging, in diverse gremia en verschillende functies. Bovendien heeft ze (vaak ook namens het NIP) het vakgebied vertegenwoordigd in Internationaal verband.

Een greep uit haar NIP-activiteiten:

  • Bestuurslid Sector Jeugd, portefeuillehouder Registraties en Opleiding
  • Bestuurscommissie Ethische Zaken (BEZ)
  • Bestuur Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) namens het NIP
  • Werkgroep Basisaantekening Psychodiagnostiek /BAPD 2.0. NIP
  • Werkgroep Aansluiting Master-Gz / Lange Termijn Aanpak (APV-programma)
  • Board of Educational Affairs (EFPA)

Daarnaast is Helen Bakker jarenlang motor geweest achter de activiteiten van de International School Psychology Association (ISPA), waar het NIP affiliated member van is.

Helen is Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist, supervisor NIP Jeugd en BAPD, en hoofdopleider van de postmasteropleiding Schoolpsycholoog, die in 2007 door het NIP is geïnitieerd en vanaf 2009 wordt aangeboden (RINO amsterdam en RCSW Nijmegen). Ook is zij hoofdopleider van een scholingstraject voor het individuele opleidingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog van de RINO Groep Utrecht.

De combinatie van ontwikkelingspsychologische kennis die ze inzet als hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, haar kwaliteiten als scientist practitioner die ze inzet als hoofdopleider en de vele activiteiten die ze heeft ondernomen om het vakgebied nationaal en internationaal op de kaart te zetten, dwingen een groot respect af.

Het NIP feliciteert Helen Bakker dan ook van harte met deze onderscheiding.