24
nov

Komt jouw werkgever de cao niet na?

Gelukkig houden de meeste werkgevers zich netjes aan de cao. Zo worden opleidingskosten verbonden aan artikel 14 BIG beroepen vergoed, zoals in de cao GGZ (hoofdstuk 7, artikel 12). En ook de vergoeding voor het lidmaatschap van het NIP is op basis van de cao in een aantal gevallen mogelijk. Maar als je cao niet wordt nageleefd of je hebt hier een meningsverschil over met je werkgever, dan zijn er verschillende mogelijkheden om hier wat mee te doen:

  • Vaak staat in de cao hoe je kunt handelen bij meningsverschillen. Probeer bij een verschil van opvatting eerst met je werkgever naar een oplossing te zoeken die voor beiden acceptabel is.
  • Als jij en je werkgever de cao anders opvatten, kunnen de cao-partijen tekst en uitleg geven. Voor werknemers zijn dat vakbonden of andere werknemersorganisaties.
  • Komt je werkgever de cao niet na? Trek aan de bel en stuur ons een email (info@psynip.nl). Wij verzamelen dit soort signalen en bij meer signalen bij één werkgever geven we dit geanonimiseerd door aan FBZ. Omdat het NIP aangesloten is bij FBZ worden al onze leden die in de zorg werken via hen vertegenwoordigd. FBZ kan de werkgever hierop aanspreken en actie ondernemen.
  • In bepaalde omstandigheden kun je via het NIP juridisch advies krijgen. Check hier of dit juridisch advies van het NIP op jouw situatie van toepassing is.

Voor meer informatie, zie de informatie op de website van de Rijksoverheid.