20
nov

Kinderombudsman: In 4 stappen naar het beste besluit voor het Kind

Daags voor de viering van 30 jaar Kinderrechtenverdrag lanceerde de Kinderombudsman in een bijeenkomst in Den Haag: In 4 stappen naar het beste besluit voor het kind- het Kinderrechtenverdrag als kompas bij besluitvorming.

Het Comité bij het Kinderrechtenverdrag heeft in General Comment nr 14 een toelichting gegeven op het ‘belang van het kind’, dat steeds de eerste overweging moet zijn (artikel 3 Kinderrechtenverdrag) bij besluiten waar kinderen bij betrokken zijn.

Met het stappenplan zijn deze richtlijnen nu vertaald. Aanleiding voor het maken van dit stappenplan was de documentaire Alicia.

In een interactieve bijeenkomst waar het NIP bij aanwezig was, werd aan de hand van de ervaringen van 4 jongeren duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om steeds als eerste te onderzoeken wat de belangen van het kind zijn, vervolgens de overige belangen in kaart te brengen en vervolgens te wegen en een beslissing nemen en ten slotte uit te leggen aan het kind.