16
aug

Kinderen kunnen ernstige schade oplopen bij uitzetting na langdurig verblijf

Maandagochtend is de moeder van Howick (12 jaar) en Lili (11 jaar) zonder haar kinderen uitgezet naar Armenië. De kinderen zijn ondergedoken. Ze zijn negen jaar in Nederland. Uitzetting hangt ook hen boven het hoofd. NIP en NVO zijn zeer bezorgd over deze schendingen van kinderrechten.

Zij wijzen op het belang van gedragswetenschappelijke rapportages over het belang van het kind waarin duidelijk wordt wat mogelijke consequenties van uitzetting zijn. Vluchtelingkinderen kunnen ernstige schade in hun ontwikkeling oplopen als ze na worteling in de Nederlandse samenleving alsnog worden uitgezet. Om dit in kaart te brengen voeren kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen diagnostisch onderzoek uit bij kinderen in migratieprocedures. De gedragswetenschappelijke rapportages hiervan worden door de advocaat van de kinderen naar de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) gestuurd of naar de rechter. Hiermee kunnen beslissers het belang van het kind meewegen in het besluit, zoals het VN-Kinderrechtenverdrag vereist. Al in juli 2014 hebben orthopedagogen van de Universiteit Groningen in een gedragswetenschappelijke rapportage over Howick en Lili aangegeven dat de ontwikkeling van de twee kinderen ernstig geschaad wordt bij uitzetting.

Deze Best Interests of the Child-Assessments geven een gedragswetenschappelijke invulling aan het belang van het kind en worden opgesteld vanuit het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht, verbonden aan de Universiteit Groningen. Sinds 2016 werkt het Expertisecentrum samen met de beroepsverenigingen NIP en NVO. Inmiddels zijn tientallen kinder- en jeugdpsychologen en pedagogen getraind in het uitvoeren van de Best Interests of the Child-Assessments en voeren zij deze onderzoeken onafhankelijk uit.

In artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat het belang van het kind een primaire overweging moet vormen bij elke beslissing die een kind raakt. Binnen het familierecht is dat de gewoonste zaak van de wereld. Maar in het vreemdelingenrecht is dit basale rechtsbeginsel nog altijd niet de praktijk. Daarom is het noodzakelijk dat de gedragswetenschappelijke onderzoeken naar het belang van het kind in migratieprocedures, zoals die nu op vrijwillige basis worden uitgevoerd door kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen van NIP en NVO, een wettelijke verankering krijgen in de VreemdelingenWet.

 

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de gedragswetenschappelijke onderzoeken en betrokkenheid van NIP en NVO het themadossier op de NIP-website, en de site van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.

Lees hier ook het artikel in de Groene Amsterdammer dat uitgebreid ingaat op bovengenoemde problematiek.

Zie hier ook de reactie van Staatssecretaris Dijkhoff op de kamervragen van SP en Groen Links en het antwoord op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het falen van het kinderpardon

Zie ook het themadossier