11
mei

Kennis van schoolpsychologen ingezet voor welbevinden op school

Schoolpsychologen van het NIP hebben meegewerkt aan een aantal producten die zijn ontwikkeld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. 

Net verschenen: een praktijkkaart waarmee schoolteams een inschatting kunnen maken van het welbevinden van hun leerlingen, en waarmee ze onderbouwde keuzes kunnen maken voor interventies.

Het NIP pleit er vaak voor om psychologische kennis meer in te zetten bij maatschappelijke problemen of uitdagingen. Een voorbeeld waar dat op dit moment zeker gebeurt is het onderwijs. Zorgen die er zijn over het perspectief voor jongeren tijdens en na de coronacrisis, worden omgezet in plannen van aanpak en programma’s vanuit de overheid.

Het Nationaal Programma Onderwijs van het ministerie van OCW is bijvoorbeeld bedoeld leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Hiervoor komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar.

In het programma is er niet alleen aandacht voor het inhalen van vertragingen in het onderwijs, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van docenten en leerlingen.

Speciaal voor scholen is er een menukaart van kansrijke interventies ontwikkeld, op verschillende deelgebieden, waaronder de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen.

Er is een aparte algemene pagina over interventies voor welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

 

Praktijkkaart

Grote uitdaging voor scholen in deze periode is het maken van een inschatting van de zorgen die er zijn op het gebied van welbevinden en die te verbinden aan korte termijn interventies.

In de praktijkkaart ‘Welbevinden: van analyse naar interventie’ staat hoe schoolteams dat kunnen doen. In de vraagt praktijkkaart is er ook aandacht voor het welbevinden van het schoolteam.

De informatie over welbevinden in de menukaart en de praktijkkaart is ontwikkeld door de samenwerkende kennispartners welbevinden: NCJ, Trimbos-instituut, Pharos, NJi en de Corona-expertgroep schoolpsychologen van het NIP.

 

Snel naar: