1
sep

In gesprek met leden in voorbereiding op advies van het programma APV

Het einde van het eerste deel van het programma APV komt in zicht: op 21 september wordt het advies in consultatie gebracht. De klankbordgroep ‘Opleidingen en APV’ heeft op 26 augustus jl. inbreng op de voorlopige richting van het advies meegegeven.

 

Over het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)

Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) van de Opleidingsraad is ruim een jaar geleden opgezet om samen met alle belanghebbenden te komen tot een nieuw systeem en een andere invulling van psychologische vervolgopleidingen. Deze opleidingen moeten het hulpverleners gemakkelijker maken om in te spelen op veranderingen in de zorgvraag en -mogelijkheden, zodat ze cliënten de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden.

Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld EVC (eerder verworven competenties; een verkort opleidingsprogramma), directe aansluiting master-GZ en het borgen van de breedheid van de opleiding over sectoren. Het NIP is een van de partijen die in het programma participeert.

 

21 september: advies in consultatie

Het einde van het eerste deel van het programma komt in zicht: op 21 september wordt het advies in consultatie gebracht. Om hierop goed voorbereid te zijn heeft het NIP een klankbordgroep ‘Opleidingen en APV’ met leden vanuit verschillende secties in het leven geroepen. Afgelopen donderdag 26 augustus is de klankbordgroep weer digitaal bij elkaar gekomen en hebben zij hun inbreng op de voorlopige richting van het advies kunnen meegeven. Er was een goede dialoog over de geschetste EVC scenario’s en de gewenste breedheid van de opleiding.

Komende periode komt de klankbordgroep vaker bij elkaar en zal input leveren bij het formuleren van de NIP-reactie op het definitieve advies.

 

Aanvullende info

De opleidingsraad is de opdrachtgever van programma APV en neemt vanuit die rol het advies van het programma in ontvangst. Medio september bespreken zij het advies. Daarna volgt een consultatieronde: de opleidingsraad legt het voorgenomen advies ter consultatie voor aan belanghebbenden. Deze consultatieronde loopt van 21 september t/m 24 oktober. Vanaf dan kun je ook het advies ook downloaden via progapv.nl en via de website van de FGzPt. In die periode kunnen belanghebbenden aanbevelingen doen aan de opleidingsraad. Na weging van de aanbevelingen uit de consultatieronde, stelt de opleidingsraad het advies definitief vast en overhandigt deze aan het Ministerie van VWS.