9
sep

Impact coronacrisis op hulpverleners: hogere werkdruk en zorgen om cliënt

Ook psychische hulpverleners hebben een hectische tijd achter de rug. Met mogelijke een tweede golf en de nodige economische klappen in het vooruitzicht, is het zaak om professionals op de been te houden. Het Trimbos-instituut publiceert vandaag een onderzoek waarbij het NIP intensief betrokken is geweest.

Ook het NIP ontving in het voorjaar de nodige signalen van leden die te maken kregen met de directe gevolgen van de corona-pandemie en de maatregelen om die te beteugelen. Samen met andere koepelorganisaties gaven zij het Trimbos-instituut opdracht te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de pandemie op het werk, werkbeleving en hun eigen mentale gezondheid.

De vragenlijst van het onderzoek werd ingevuld door 1.862 professionals. Vooral psychologen gaven massaal gehoor aan de oproep om mee te werken aan dit onderzoek.

 

Hoge werkdruk

De uitkomsten lieten zien dat de professionals kampten met een duidelijk hogere werkdruk tijdens de coronacrisis. De toename werd voornamelijk veroorzaakt door de inspanning die het kostte om in contact te blijven met cliënten het naleven van de COVID-19 protocollen en de veranderde beschikbaarheid van colleg’s. Ook gaf ruim de helft van de respondenten aan dat zij slechts gedeeltelijk de zorg konden bieden die de cliënten nodig hadden.

Opvallende verschillen tussen beroepsgroepen waren er ook. Psychologen hebben bijna 40% minder face-to-face contacten door de corona-crisis, en heeft behoefte aan meer ondersteuning in omgang met informatietechnologie zoals beeldbellen. Dat is aanzienlijk meer dan andere beroepen. Jeugdprofessionals geven veel vaker aan niet de zorg te kunnen bieden die noodzakelijk is en bijna alle respondenten in deze groep vindt de COVID maatregel moeilijk uitvoerbaar of de kwaliteit van zorg verslechteren.

Zij hebben behoefte aan ondersteuning door hun werkgever en in het vinden van balans tussen werk en privé. We nemen deze signalen mee in de verdere ondersteuning van onze leden en in gesprekken met werkgeversorganisaties en VWS.

 

Vervolgonderzoek

De komende tijd gaat het Trimbos-instituut de data verder analyseren om te kijken naar welke factoren invloed hebben op de psychische gezondheid van de professionals. Samen met het zorgveld wordt een aantal (groeps)interviews georganiseerd voor verdere kwalitatieve verdieping en duiding van deze bevindingen.

Daarbij zal ook aandacht zijn voor wat de coronacrisis ten goede heeft opgeleverd, zoals creatieve oplossingen voor nieuwe werkomstandigheden. Op deze wijze verwacht het Trimbos-instituut gerichte adviezen te kunnen geven om de werksituatie van deze professionals te verbeteren.

 

Meer weten over dit onderzoek?